Bli ett stöd för dem med ekonomiska problem

Vill du göra skillnad? Vill du hjälpa människor som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem? Det finns ett stort behov av att hjälpa människor som har ekonomiska problem och som riskerar att bli överskuldsatta. Du har säkert redan mycket kunskaper, men förhoppningsvis kan utbildningen ge dig mer kunskaper, insikter och fler verktyg.

Utbildningen bygger på självstudier och du gör de fem kapitlen i din egen takt. Lycka till!