Bli ett stöd för dem med ekonomiska problem

Vill du göra skillnad och hjälpa människor som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem? Det finns ett stort behov av att stötta människor som har dålig betalningsförmåga och som riskerar att bli överskuldsatta.

Den här utbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll möter människor (god man, diakon, personligt ombud, kurator, socionom, med flera). Du har säkert redan mycket kunskaper, men förhoppningsvis kan utbildningen ge dig mer kunskaper och insikter. Här får du också konkreta tips och praktiska verktyg, som till exempel det digitala samtalsstödet Den goda spiralen.

Utbildningen bygger på självstudier och du gör de fem kapitlen i din egen takt. Lycka till!