Den goda spiralen

"Den goda spiralen” är ett praktiskt samtalsverktyg som hjälper dig att föra ett stödjande samtal med en person som riskerar att hamna i eller har hamnat i ekonomiska problem. Samtalet mynnar ut i en kort handlingsplan som leder personen i rätt riktning.

Hur går det till?

I verktyget får personen som sökt hjälp välja en skyddsfaktorer som hen vill stärka. Skyddsfaktorerna – kunskap, inställning till pengar, buffert, sociala nätverk, arbete och inkomst samt hälsa – är viktiga som grund för den egna ekonomin. Beroende på vilken skyddsfaktor personen väljer, får ni förslag på områden att prata om. Du kan styra samtalet utifrån personens behov. Diskutera områden som känns relevanta. Var beredd att fylla på med följdfrågor – det viktigaste är en öppen diskussion.

Du kan förbereda dig genom att titta på de olika skyddsfaktorerna innan samtalet.

Skyddsfaktorerna

Kunskap

Dagens samhälle kräver stor kunskap om ekonomi- och konsumentfrågor. Att välja försäkringar, elleverantör eller telefonabonnemang är exempel på viktiga val som vi som individer måste göra. Med rätt kunskap kan vi enklare göra medvetna val och kloka prioriteringar. Det finns stöd och hjälp för den som vill öka sin kunskap.

Inställningar till pengar

Det är aldrig för sent att ändra vanor eller förhållningssätt för att komma i balans med hushållets inkomster och utgifter. När vi har kontroll är det lättare att ställa om ekonomin om något oförutsett händer. Att konsumera för mer pengar än vi har är ohållbart.

Buffert

Alla kan skapa en buffert genom att spara regelbundet. Det behöver inte vara stora summor, det handlar framför allt om att få in vanan att spara varje månad. En buffert kan vara en viktig livlina när något oförutsett händer.

Sociala nätverk

Familj, vänner, en förening eller arbetskamrater är ett skyddsnät på flera sätt. Nätverk kan lindra känslan av ensamhet och utanförskap och även ge kunskap och råd. Det är viktigt att inte dra sig undan vid ekonomiska bekymmer, även om det känns jobbigt att prata. Samtal kan ge en positiv vändning.

Arbete och inkomst

En regelbunden inkomst ger förutsättningar för en trygg ekonomi, men ett arbete inte är en självklarhet för alla. För den som saknar en regelbunden inkomst är det extra viktigt att anpassa sina utgifter till inkomsten.

Hälsa

Det är vanligt att ekonomiska problem påverkar hälsan. På samma sätt kan hälsan påverka ekonomin. Ibland är det svårt att veta vad som är den utlösande faktorn. Sjukvården ska behandla en persons fysiska och psykiska ohälsa, men om orsaken egentligen är den ekonomiska situationen kan det leda till att personen inte blir frisk. Därför är det viktigt att prata om både hälsa och ekonomi.

Samtalet

Ert samtal ska hjälpa personen att identifiera skyddsfaktorer som hen vill arbeta vidare med. Hjälp personen att prioritera vid behov. Om någon exempelvis har bristande kunskaper och dålig hälsa, är hälsan sannolikt det hen behöver fokusera på först.

Vad händer sedan?

När ni diskuterat relevanta frågor är det dags för personen att göra något konkret. Kopplat till varje skyddsfaktor finns en lista med förslag på åtgärder. De ska leda till en bättre situation för den som söker hjälp. Personen kan välja ur listan eller hitta på egna handlingar som passar bättre för den specifika situationen.

Hjälp personen att skriva in handlingarna i handlingsplanen. Personen ska välja en handling att göra nu (i den närmaste framtiden), en att göra sedan (inom kort), och en att göra långsiktigt. Tänk på att personen som första handling bör välja en som går att realisera. De mer långsiktiga handlingarna kan vara en aning mer komplexa – men de ska vara möjliga att uppnå.