Skyddsfaktorer

Gör en bedömning av vilka skyddsfaktorer personen som sökt din hjälp vill tala om. Om personen redan vet vilket område hen behöver fokusera på, välj det. Eller så väljer ni tillsammans ut några relevanta skyddsfaktorer. Efter samtalet kan ni skapa en handlingsplan i verktyget.

Inställningar till pengar

Sociala nätverk

Arbete och inkomst