Avsnitt: 3 av 7

Kronofogdens uppdrag

Kronofogden har en viktig roll i dagens samhälle där vi på olika sätt bidrar till ett fungerande samhälle för medborgare och näringsliv. Vår uppgift är att hjälpa den som inte har fått betalt och vägleda den som ska betala. Dessutom arbetar vi med att motverka överskuldsättning och förebygga ekonomisk brottslighet.

 

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Vi får vårt uppdrag från Sveriges regering. Exempelvis ska vi hjälpa den som inte fått betalt – oavsett om det handlar om obetalda skatter till staten, en ensamstående förälder som inte får underhåll för sitt barn eller en företagare som är beroende av att få betalt för sina uppdrag. Dessutom ger vi råd och stöd till den som ska betala och ser till att betalningen sker på ett rättssäkert sätt. I vårt uppdrag ingår även att verka för en god betalningsvilja och att motverka överskuldsättning. Vi ska ge privatpersoner och företag information och god service så att de har förutsättningar att fatta långsiktiga och hållbara beslut.

Vi möter ofta människor i utsatta situationer. Vi lägger därför stor vikt vid att respekt och empati är en viktig förutsättning i alla våra kontakter. I vårt arbete är vi alltid opartiska. På så vis är vi en neutral mellanhand mellan den som vill få betalt och den som har en skuld.

Våra arbetsuppgifter

Vi har kontor på 32 orter i hela landet, från Haparanda i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret finns i Sundbyberg.

Vi arbetar bland annat med:

  • ansökan om betalningsföreläggande
  • delgivning
  • verkställighet
  • beslutar om skuldsanering
  • konkurstillsyn
  • förebyggande arbete.

Du kan läsa mer om de olika områdena längre fram i utbildningen.

Visste du att ...

Under 2022 drev Kronofogden in över 14 miljarder kronor. Det innebär mer pengar till statskassan, brottsoffer och andra som vill ha betalt.

Motverka överskuldsättning

Ett liv i ekonomiskt utanförskap leder till ett stort personligt lidande och kostnader för samhället. Det ingår i vårt uppdrag att verka för att färre ska bli svårt skuldsatta i framtiden. Därför ger vi alltid råd och stöd så att man själv ska kunna lösa sin situation.

Vi arbetar också förebyggande genom att:

  • Sprida kunskap och information så att fler får ökad kunskap i privatekonomi. Exempelvis genom undervisningsmaterialen Skuldkollen, som finns tillgängligt på vår webbplats, och Koll på cashen, som har en egen webbplats. Materialen riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet.
  • Samverka med myndigheter och andra för att motverka överskuldsättning. På många orter i landet har vi etablerat en nära samverkan med framförallt kommunala hyresvärdar samt socialtjänsten och kommunernas budget- och skuldrådgivare. Genom denna samverkan ökar vi förståelsen för de olika aktörernas arbete och hittar gemensamma lösningar på hur vi kan minska antalet vräkningar.
  • Uppmärksamma omvärlden på aktuella fenomen där fler riskerar att få skulder. Exempelvis dyra smålån.
  • Ge förslag till lagändringar där så krävs och där det är mest effektivt. Till exempel har vi i samverkan med andra myndigheter påverkat till en lagändring så att barn inte längre kan bli betalningsskyldiga för fritidsaktiviteter eller skolfoton.

Visste du att ...

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet resulterade 2022 i att Kronofogden utmätte tillgångar på 73 miljoner kronor.

Samverkan mot brott

I vårt arbete med att motverka den organiserade brottsligheten samverkar vi med flera andra myndigheter. Bland annat samverkar vi med Polisen och Tullverket. Att samverka är ett effektivt sätt för oss att hitta och utmäta tillgångar.

Vi bedriver också en jourverksamhet där Polisen och andra myndigheter har möjlighet att nå oss dygnet runt, året runt, för att snabbt kunna säkra tillgångar hos personer med koppling till organiserad brottslighet.

Gemensamma insatser och informationsutbyte hjälper oss att utmäta kontanter och värdesaker, som vi annars aldrig hade hittat. Pengar som förmodligen skulle ha finansierat nya brott går istället till att betala skadestånd till brottsoffer, skatteskulder, obetalda underhållsstöd och andra skulder som de kriminella har.

Vi underrättar berörda myndigheter när vi misstänker missbruk av välfärdssystemet. Om vi till exempel observerar att en person inte är folkbokförd på rätt adress har vi skyldighet att anmäla till Skatteverket. Det är viktigt för oss att veta var en person med skulder är bosatt eftersom egendom i första hand eftersöks på folkbokföringsadressen.

Kapitel 1: Överskuldsättning
Kronofogdens uppdrag
3 av 7