Avsnitt: 7 av 7

Testa dina kunskaper

Du har nu genomfört det första kapitlet i utbildningen. Genom att svara på några frågor kan du själv kontrollera att du tagit till dig den viktigaste kunskapen i kapitlet. De felaktiga svaren är markerade i rött och de rätta svaren i grönt. Det visas också en förklarande text när du rättar dina svar. Tänk på att mer än ett svar kan vara rätt.

Quizfrågor - Överskuldsättning

Kapitel 1: Överskuldsättning
Testa dina kunskaper
7 av 7