Avsnitt: 5 av 6

Hur kan du hjälpa?

Det finns olika saker du och personen kan göra för att undvika att skulden växer ytterligare. Här kommer olika förslag utifrån var i processen den som har skulder befinner sig.

Personen har fått ett inkassokrav

  • Är inkassokravet korrekt? Kolla om det gäller för en tjänst eller produkt som personen har beställt. Är kravet redan betalt? Kolla om hela beloppet är betalt med ränta och avgifter. Uppmana personen att betala hela beloppet till inkassobolaget senast på förfallodatum. Då avslutar inkassobolaget ärendet och det går inte vidare till Kronofogden. Om inkassokravet är korrekt och personen inte kan betala hela beloppet så är det viktigt att ta kontakt med inkassobolaget omgående. Undersök om det är möjligt att komma överens om en lösning med inkassobolaget.
  • Är inkassokravet felaktigt? Kontakta inkassobolaget för att reda ut eventuella missförstånd. Om personen som har fått inkassokravet vill bestrida inkassokravet ska det göras skriftligt till inkassobolaget. Glöm inte att påminna om att hen ska spara en kopia på bestridandet till inkassobolaget.

Personen har fått ett betalningsföreläggande

  • Se till att personen skriver under delgivningskvittot och skickar tillbaka det till Kronofogden. Personen kan också ringa till oss och bekräfta att betalningsföreläggandet är mottaget. Uppge det målnummer som står i betalningsföreläggandet så att det inte blir några missförstånd.
  • Är kravet korrekt? Betala beloppet till den som personen är skyldig pengar (privatperson, företag eller inkassobolag). Den som ska betala har en viss tid på sig att betala hela skulden. Datum räknas från den dag då personen skriver på delgivningskvittot. Meddela oss skriftligt att skulden är betald innan förklaringstiden går ut. Den som har fått betalt är också skyldig att återkalla ärendet hos Kronofogden när den har fått betalt. Se till att hela beloppet betalas inklusive ränta och avgifter. Räntan är löpande tills betalningen har tagits emot av den som ska ha betalt. För att garantera att personen betalar rätt belopp kontakta den som ska ha betalt.
  • Är kravet inte korrekt? Personen ska då skriva till oss och meddela detta inom en viss tid, förklaringstiden. Det kallas att bestrida. Ett bestridande måste enligt lag alltid vara skriftligt. Enklast är att skriva “Jag bestrider” på delgivningskvittot. Vi behandlar inte bestridanden som inkommer efter förfallodatum. När ett bestridande kommit till oss får den som vill få betalt vända sig till tingsrätten för att driva kravet vidare. Kan personen inte betala hela beloppet på en gång? Kontakta omgående den som ska ha betalt och undersök om det är möjligt att komma fram till en lösning.

Personen har fått ett brev om verkställighet

  • Vid en utmätning i lön är det viktigt att förbehållsbeloppet blir rätt. Om personen inte meddelar oss sina inkomster och utgifter utgår vi från schablonbelopp. Det kan ge personen mindre i förbehållsbelopp än hen skulle kunna ha rätt till. Personen kan skicka in inkomstredogörelsen via post, Mina sidor på vår webbplats eller genom att ringa.
Kapitel 2: Skuldens väg
Hur kan du hjälpa?
5 av 6