Avsnitt: 3 av 6

Skulder till det allmänna

Allmänna skulder fastställs i ett beslut hos en myndighet eller en kommun. Här beskriver vi processen för skulder till staten och vissa kommunala avgifter.

Skulder till det allmänna kan exempelvis vara:

  • skatt
  • studiemedelsavgift
  • böter
  • avgift till brottsofferfonden
  • felparkeringsavgift
  • trängselskatt
  • fordonsskatt
  • underhållsstöd

Skulder till skattekontot är den beloppsmässigt största skuldtypen för personer i Kronofogdens register. Skulder som avser underhållsstöd är flest till antalet.

Reflektera

Många upplever att det är svårt att få en överblick över sina räkningar och skulder. Hur kan du hjälpa en person att få bättre koll?

Betalningspåminnelse

När det gäller skulder till det allmänna skickas vanligtvis minst en påminnelse om man inte betalar. För varje typ av skuld finns sedan specifika bestämmelser om vad som gäller. Exempelvis för skulder från CSN skickas två påminnelser men från Skatteverket skickas en påminnelse.

Vem ska man betala till?

När det gäller skulder till det allmänna ska personen betala till Kronofogden när det kommit ett betalningskrav från oss.

Felaktigt krav

Om personen anser att kravet från en myndighet är felaktigt ska hen vända sig till den som skickat in kravet. Vi kan inte pröva om andra myndigheters beslut är rätt eller fel.

Självklart går det bra att kontakta vår kundservice om man är osäker på vem man ska kontakta eller hur man kan agera.

Visste du att ...

I Sverige kan man inte ärva skulder.

Dödsbon och skulder

Om en anhörig avlider kan det hända att man får ett brev från oss som gäller dödsboet. Brevets rubrik kan exempelvis vara: Skuld att betala, Betalningsanmaning, Underrättelse eller Anmaning.

Om man får ett sådant brev har dödsboet en skuld registrerad hos Kronofogden. Orsaken till att man får brevet är att man är dödsbodelägare och företrädare för dödsboet. Det är alltså dödsboet som har skulder hos oss.

Om det inte finns några tillgångar alls i dödsboet, behöver man inte betala skulderna. Man ärver alltså aldrig skulder.

Kapitel 2: Skuldens väg
Skulder till det allmänna
3 av 6