Avsnitt: 2 av 6

Skulder till företag och privatpersoner

I detta avsnitt beskriver vi processen för betalningsföreläggande.

Skulder till företag och privatpersoner måste fastställas via utslag i betalningsföreläggande, eller via beslut i domstol. Dessa skulder kan till exempel vara:

 • köp av en vara eller tjänst genom lån eller kredit
 • trafikförsäkringsavgift
 • skadestånd
 • banklån
 • elräkning
 • kommunikationsskulder, till exempel mobilräkning
 • kommunala avgifter, såsom förskoleavgift.

Skulder till inkassobolag

Många skulder till företag och privatpersoner finns hos den som ska ha betalt, och inte hos Kronofogden.

Svensk Inkasso anger att cirka 1,35 miljoner personer och företag har skulder till inkassobolagen i Sverige (2022). 85 procent av dessa är privatpersoner. Den samlade kapitalskulden är över 108 miljarder kronor.

Påminnelse

Om en person inte betalar en räkning i tid får hen vanligtvis en betalningspåminnelse. Då tillkommer en påminnelseavgift. Det finns inga lagkrav på att skicka en påminnelse. Ett undantag är felparkeringsavgifter där den som ska få betalt måste skicka ut en påminnelse.

Jättepinsamt. Jag kommer ändå inte att kunna betala.

Noura i filmen "En perfekt fasad" (Kapitel 2, avsnitt 1).

Om man inte betalar

Den som ska ha betalt kan själv skicka påminnelser eller anlita ett ombud, till exempel ett inkassobolag. Ett inkassobolag är ett privat företag som kräver in skulder åt företag och privatpersoner. Men den som ska ha betalt kan också välja att direkt kontakta Kronofogden för att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, det vill säga att få betalningsskyldigheten fastställd.

Vad är inkassobolag?

Ett inkassobolag är ett privat företag som mot ersättning kräver in skulder åt företag och privatpersoner. Inkassobolaget får enligt lag lägga på avgifter och ränta på skulden efter sista betalningsdag på originalfakturan.

Om den som fått ett inkassokrav anser att det är felaktigt kan hen bestrida det. Kontakta inkassobolaget vid frågor om hur hen bestrider. Det är viktigt att personen även skriftligen bestrider kravet om betalningsföreläggande.

På Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats kan du läsa mer om inkassobolag.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är den totala kostnaden för att låna pengar, det vill säga både räntekostnad och alla avgifter. Avgifterna kan vara kostnader som tas ut för att administrera lånet så som uppläggningsavgift och för att skicka ut inbetalningsavier. Genom att titta på effektiv ränta är det möjligt att jämföra olika alternativ och den totala kostnaden för att låna pengar.

Vilken ränta personen betalar är beroende på vad det står i avtalet som tecknas när hen köper varan eller tjänsten.

Läs mer om ränta på webbplatsen konsumenternas.se

Betalningsföreläggande och delgivning

Den som ska ha betalt kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Vi skickar då ut ett betalningsföreläggande till den som ska betala. Där finns ett krav på att betala den totala skulden tillsammans med ett delgivningskvitto. Personen som fått kravet ska skriva under och skicka tillbaka delgivningskvittot. Det går också bra att ringa till oss eller att logga in på "Mina sidor" på vår webbplats och på så sätt bli delgiven. Genom att bli delgiven visar personen att hen har tagit emot föreläggandet och vet om att kravet finns - inte att hen har godkänt kravet.

Om personen inte skriver på delgivningskvittot och skickar tillbaka det eller kontaktar oss för att bli delgiven kan hen få besök av en delgivare. Delgivaren kan söka upp personen i hemmet eller på jobbet för att få delgivningskvittot underskrivet.

Det är viktigt att gå igenom innehållet i kravet och kontrollera att skulden är riktig och att beloppen stämmer. Personen ska meddela oss skriftligen om skulden tillsammans med ränta och avgifter redan är betald. Betalningen ska fortfarande ske till den som har ansökt om betalningsföreläggandet och inte till Kronofogden.

Det är lite rörigt...Räkningarna kommer på posten, sms, mejlen.

Noura i filmen "En perfekt fasad"

Om kravet är fel

Om personen som fått ett betalningsföreläggande anser att kravet är fel ska personen meddela detta till oss inom en viss tid, som kallas för förklaringstid. Detta kan göras skriftligt eller digitalt via "Mina sidor". Att på detta sätt protestera mot en skuld kallas för att bestrida. När ett bestridande kommit in till oss så meddelar vi den som vill ha betalt att personen tycker att kravet är felaktigt. Om den som ska ha betalt inte håller med om personens invändningar kan hen begära att Kronofogden ska lämna över ärendet till domstol. I så fall tar domstolen över ärendet.

Vi behandlar inte bestridanden som inkommer efter förklaringstiden.

Det är viktigt att agera - om det blir ett utslag i betalningsföreläggande är det svårt att i ett senare skede hävda att skulden inte ska betalas.

Vad menas med förklaringstid?

När personen har skrivit på delgivningskvittot har hen en viss tid på sig att betala. Detta kallas för förklaringstid. Vanligtvis är den tio dagar. Om personen tycker kravet är felaktigt kan hen bestrida det inom förklaringstiden. I brevet står det hur lång förklaringstiden är. Hen måste bestrida kravet via mejl eller brev och skicka det till Kronofogden.

Visste du att...

Så många som 43 procent av ansökningarna om betalningsföreläggande återkallas. Oftast beror det på att skulden redan blivit betald.

Utslag och betalningsanmärkning

Om skulden inte betalas inom förklaringstiden eller personen inte bestrider kravet fastställs betalningsskyldigheten. Beslutet kallas för utslag och det betyder att personen är skyldig att betala skulden.

Ett utslag är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt, och att vi därefter har fastställt betalningsskyldigheten.

När en skuld skickas vidare till oss kan personen som har en skuld få en betalningsanmärkning. Vi får många frågor om betalningsanmärkningar. Men det är inte vi som ger betalningsanmärkningar och vi kan inte se i våra register om en person har en anmärkning. Det är till kreditupplysningsföretagen personen ska vända sig med sina frågor.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en anteckning hos kreditupplysningsföretagen om att någon inte har skött sina betalningar.

Kreditupplysningsföretag har register med ekonomisk information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om betalningsanmärkningar. Kreditupplysningsföretagen hämtar vissa av uppgifterna från Kronofogden.

En betalningsanmärkning kan exempelvis bero på att personen överskridit bankkonton, har skuldsanering eller har en skuld som lämnats till oss för verkställighet. Uppgifterna finns kvar hos kreditupplysningsföretagen olika länge. En anmärkning för en privatperson finns kvar i tre år även om skulden blir betald.

En betalningsanmärkning kan få flera konsekvenser för en person. Det kan till exempel vara svårt att få:

 • lån, handla på kredit eller få betalkort
 • ingå avtal eller skaffa abonnemang, till exempel gällande telefon, internet eller el
 • hyreskontrakt
 • svenskt medborgarskap.

På Integritetsmyndighetens webbplats finns allmän information om betalningsanmärkningar och vilka kreditupplysningsföretag som finns.

Den som har frågor om sina eventuella betalningsanmärkningar ska vända sig till ett kreditupplysningsföretag.

Du kan stötta personen genom att uppmana till:

 • att skriva på delgivningskvittot
 • bestrida om kravet är felaktigt
 • kontakta den som vill ha betalt.

Uppskov med betalning och avbetalning

Om en person inte kan betala alla sina räkningar är det viktigt att prioritera. Det är alltid viktigast att betala hyran. Det är också viktigt att ta kontakt med den man är skyldig pengar och fråga om det går att betala senare eller dela upp betalningen.

Om det blir aktuellt med en uppgörelse om betalningen är det viktigt att den som ska ha betalt återkallar ärendet från Kronofogden. Det beror på att annars fortsätter vi med åtgärder som exempelvis att fastställa betalningsskyldigheten eller driva in skulden.

Reflektera

Finns det obetalda räkningar som får större konsekvenser än andra om man inte betalar?

Kapitel 2: Skuldens väg
Skulder till företag och privatpersoner
2 av 6