Avsnitt: 3 av 7

Processen

En vräkning är en mycket ingripande åtgärd i och med att det innebär att en person förlorar sin bostad. Det är viktigt att veta hur processen ser ut för att om möjligt undvika en vräkning.

En process i två steg

Vräkning är en process i två steg. I steg ett ansöker hyresvärden om ett beslut att hyresgästen är skyldig att flytta. Det kan vara ett utslag om handräckning hos Kronofogden, ett beslut i hyresnämnden eller en dom i domstol. I steg två begär hyresvärden att Kronofogden ska genomföra själva vräkningen.

Det är svårt att ange antalet dagar i en tidsaxel i och med att olika ärenden tar olika lång tid. Detta beror främst på att delgivningen ofta drar ut på tiden. Det kan också bero på hur lång tid det dröjer innan hyresvärden lämnar in en ansökan till oss. I följande bild ser du hur snabbt en vräkningsprocess kan genomföras tidsmässigt, även om det många gånger tar något längre tid.

Vräkning på grund av försenad hyra – tidsaxel

Om kravet om vräkning är felaktigt

När en person får ett brev från Kronofogden med delgivning om ansökan om vräkning är det viktigt att personen bekräftar att hen mottagit kravet, det vill säga att hen skriver på delgivningskvittot.

Om personen anser att ansökan är felaktig kan hen bestrida ansökan. Personen måste då skriva och förklara vad hen anser är fel och ge en kort förklaring. När personen har skrivit på delgivningskvittot har hen en viss tid, så kallad förklaringstid, på sig att bestrida. Förklaringstiden står i brevet från Kronofogden.

Innan en vräkning

Hyresgästen kommer att få ett brev från Kronofogden med information om vilken dag och tid vräkningen kommer att ske. Denna information har Kronofogden även skickat till hyresvärden och socialtjänsten. Om hyresgästen flyttar själv, tömmer lägenheten och lämnar tillbaka nycklarna innan tidpunkten för vräkningen ska hyresvärden återkalla ansökan om vräkning.

Om hyresgästen vill diskutera möjligheten att få ett uppskov, det vill säga att vräkningen skjuts upp, så ska hen ta kontakt med hyresvärden eller hyresvärdens ombud.

Under en vräkning

På dagen för vräkning kommer Kronofogden till hyresgästens bostad och ser till att låset byts ut och att den töms. Vanligtvis ingår även eventuella förråd av beslutet, vilket innebär att dessa också kommer att tömmas. Skräp och sådant som inte går att magasinera, exempelvis mat, odiskat porslin och fuktiga textilier, slängs direkt.

Efter en vräkning

Hyresgästens saker magasineras i högst tre månader. Oftast är det särskilda magasineringsföretag som förvarar sakerna. I vissa fall sköter hyresvärden om magasineringen. Om hyresgästen inte har hämtat ut sina saker efter tre månader säljs de eller körs till återvinning. Man kan ta kontakt med Kronofogden för att få besked om vem som har tagit om hand om ens saker och när dessa senast måste hämtas ut.

Utöver att bli av med in bostad medför vräkning dessutom extra kostnader. Det är i första hand hyresgästen som betalar för flytt och magasinering. Det innebär att Kronofogden kan komma att utmäta hyresgästens egendom för att täcka kostnaderna. Om inte hyresgästen kan betala får hyresvärden stå för flyttkostnaden. Hyresvärden kan senare kräva hyresgästen på beloppet.

Visste du att ...

En undersökning Kronofogden gjort visar att ungdomar inte vågar ta kontakt med hyresvärden vid problem att betala hyran. Många ungdomar tror också att de inte kan bli vräkta, eller att de kan betala hyran nästa månad istället.

Kapitel 3: Vräkning
Processen
3 av 7