Avsnitt: 5 av 7

Vräkningsförebyggande arbete

Det vräkningsförebyggande arbetet är viktigt för att fler ska kunna bo kvar i sina hem. När hyresvärdar och socialtjänst samverkar och genomför tidiga stödinsatser så går det många gånger att undvika vräkning. Ibland behöver dock en vräkning ske och då är det viktigt att den planeras och genomförs så bra som möjligt för alla inblandade.

En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. Det gäller redan vid den första uteblivna hyran.

Fakta

Många av de ansökningar om vräkning som lämnas in till Kronofogden återkallas av hyresvärden.

Anledningarna till att en ansökan om vräkning dras tillbaka av hyresvärden kan exempelvis vara att hyresgästen har betalat sin hyresskuld, att hyresgästen frivilligt har flyttat eller att hyresvärden och hyresgästen kommit överens om en avbetalningsplan. Det innebär att ärendet löste sig utan att vräkning behövde genomföras.

Det skulle spara tid, lidande och pengar för alla inblandade parter om fler ärenden löste sig utan att en ansökan lämnas in till Kronofogden.

Metodstöd - Hemma

Kronofogden har tillsammans med tre länsstyrelser tagit fram metodstödet Hemma som visar hur lokal samverkan mellan kommuner och hyresvärdar effektivt kan förebygga och förhindra vräkningar. I metodstödet beskrivs att den lokala samverkan består av två delar:

Den ena delen handlar om att hyresvärden och socialtjänsten träffas, till exempel en gång i månaden, för att stämma av om sena betalare och andra som riskerar att bli vräkta.

Den andra delen handlar om nätverk av olika lokala aktörer – hyresvärdar, socialtjänst, Kronofogden, budget- och skuldrådgivare, vården, flyktingsamordnare med flera. De träffas några tillfällen per år för att för att diskutera och utbyta erfarenheter kring det vräkningsförebyggande arbetet.

Bild på metodstöd
Metodstödet finns att ladda ner i Kapitel 5, Avsnitt 5.

Ett gott exempel

I denna intervju får du möta Elisabeth som berättar om hur hon jobbar med  vräkningsförebyggande arbete i Södertälje.

För att kunna se filmen på Dela din kunskap, måste du acceptera kakor för statistik.


Film: Socialsekreteraren Elisabeth berättar om en modell för att förebygga vräkningar.
Hantera kakor

Intervjufilmens innehåll i textformat

En modell för att förebygga vräkningar.

Text på film - Elisabeth, vräkningsförebyggande socialsekreterare

Elisabeth sitter i en soffa och berättar. Den som intervjuar syns inte i bild.
— Jag heter Elisabeth. Jag jobbar som vräkningsförebyggare på socialtjänsten i Södertälje.

Text på filmen -Södertäljemodellen

Det unika är att vi har två heltidsanställda
som jobbar som vräkningsförebyggare, och att vi är ute i ett så tidigt skede som möjligt. Just efter ett inkassokrav är vi ute.

Vi får vetskap om en obetald hyra i samma veva som hyresvärden skickar ett inkassokrav till hyresgästen. De är skyldiga enligt hyreslagen att informera oss på socialtjänsten.

Då gör vi en liten research på personen eller hushållet och ser vilka som finns boende där. Vi tittar om de är aktuella på nån annan enhet hos oss i kommunen. Vi skickar brev om att vi har fått en handling som rör dem, så att de är medvetna om det.

Text på filmen - Hyresgästerna positiva

Vårat nästa steg i det vräkningsförebyggande
arbetet är att söka upp dem. Det har varit väldigt positivt. De öppnar upp sina hem. Vi pratar om ärendet. Vi pratar om varför det har blivit som det har blivit.

Vi kan åka med dem till försörjningsstöd. Vi kan vägleda dem rätt helt enkelt och få dem att våga ringa hyresvärden och berätta: "Den här månaden blir jag lite sen, men jag har en plan för det."

Vi vräkningsförebyggare åker med Kronofogden
i vissa fall när de delger ett ärende. Vi har tyckt att det har varit väldigt bra, för ibland är det svårt för oss att få tag i personen. Eller att vi känner personen och då underlättar vi för Kronofogden som ska delge. Så att i möjligaste mån försöker vi vara med vid delgivningen.

Text på filmen - Stödjer vid vräkning

Vår roll vid vräkningen är att finnas där som stöd för personen eller familjen som blir vräkt. Vi kanske är den personen som de känner igen vid det här tillfället, för vi har sökt upp och varit hos dem ett flertal gånger innan.

Det kommer alltid finnas vräkningar. Men när det går så långt så att man har satt ett datum, då är det verkligen en avhysning som ska verkställas.
Då har man gjort allt man kan innan.

Vill du starta en lokal samverkan?

Regeringen har gett Kronofogden i uppdrag att stödja socialtjänsten och hyresvärdar i alla kommuner att arbeta vräkningsförebyggande med lokal samverkan. Vill du veta mer eller ha hjälp med att starta upp samverkan? Ta gärna kontakt med oss via e-post till: vrakningsforebyggande@kronfogden.se

Kapitel 3: Vräkning
Vräkningsförebyggande arbete
5 av 7