Avsnitt: 4 av 5

Hur kan du hjälpa?

Du kan göra stor skillnad genom att motivera personen med skulder att ansöka om skuldsanering och att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Före ansökan

 • Personen bör ha ordnat sina personliga och ekonomiska förhållanden innan ansökan. Till exempel är det bra att ha löst frågor om boende och familjesituation och att beslut från andra myndigheter och domstolar som påverkar ekonomin är fastställda.
 • Informera om hur viktigt det är att medverka i Kronofogdens utredning vid handläggningen av ansökan om skuldsanering. Personen kan behöva svara på känsliga frågor både via telefon och via brev.

Efter beslut att inleda

 • Berätta hur viktigt det är att betala till Kronofogden enligt betalplanen. Om personen inte följer betalplanen kan de som ska ha betalt kräva att skuldsaneringen ska upphöra.
 • Informera om att skulder som inte ingår i en skuldsanering ska betalas som vanligt. Detsamma gäller löpande utgifter som hyra, försäkringar, telefon och el med mera.
 • Det är viktigt att personen inte fortsätter att skuldsätta sig under tiden som skuldsaneringen pågår. Nya skulder ingår inte i skuldsaneringen.
 • Betalplanens buffert är till för oförutsedda utgifter och plötsliga förändringar i ekonomin. Uppmuntra personen att spara bufferten varje månad.

Under skuldsanering

 • Berätta att det är viktigt att personen hör av sig till Kronofogden om de personliga och ekonomiska förhållandena förändras eller om hen upplever att det inte längre är möjligt att följa betalplanen.
  Informera om att det går att ändra ett beslut om skuldsanering genom att lämna in en ansökan om omprövning.
 • Om någon av de som ska ha betalt ansöker om omprövning kontaktar vi personen. Det är då viktigt att hen svarar på våra telefonsamtal och brev.
 • Personen kan få hjälp med omprövning av sitt beslut om hen kontaktar budget- och skuldrådgivningen i sin kommun.
 • Stötta personen att följa sin budget och inte skuldsätta sig på nytt.

Efter beslut om avslag

 • Läs vår motivering till avslag och hjälp personen att förstå innebörden. Vid behov kontakta handläggaren på Kronofogden. Även om personen får ett avslag kan hen ansöka om skuldsanering på nytt. Motiveringen kan ge vägledning om vad personen bör göra eller åtgärda för att uppfylla villkoren.
 • I brevet med avslag finns en hänvisning och beskrivning av hur personen kan överklaga. Överklagandet ska vara Kronofogden tillhanda inom tre veckor från beslutet.
 • Kontakta gärna budget- och skuldrådgivningen för att få hjälp med att överklaga.
Kapitel 4: Skuldsanering
Hur kan du hjälpa?
4 av 5