Avsnitt: 3 av 5

Under tiden

Även efter att en person har fått skuldsanering kan frågor och funderingar uppstå. Det är då viktigt att ta kontakt med Kronofogden. Personen kan också vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivning för stöd.

Hur mycket ska personen betala?

Det belopp som en person får behålla varje månad under en skuldsanering kallas för förbehållsbelopp. Alla inkomster utöver nivån för förbehållsbeloppet går till att betala av på skulderna. Det kan också vara så att personen inte betalar något alls på sina skulder under tiden med skuldsanering.

Skuldsaneringen pågår vanligtvis i fem år. Man kan eventuellt beviljas en kortare betalplan än fem år. Det kan bli aktuellt om personen till exempel har barn eller beroende på personens ålder och hälsa. Efter en skuldsanering är personen skuldfri med undantag för exempelvis CSN och bolån.

Personen är klar med sin skuldsanering fem år efter den dag vi beslutade om att inleda den. Det gäller även om hen har en kortare betalningsplan.

Mer om förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet omfattar kostnader för boende, mat, kläder, försäkringar, telefon, sjukvård och andra utgifter som är återkommande. Beloppet påverkas av hur många som ingår i hushållet. I förbehållsbeloppet ingår även en buffert på minst 500 kronor per månad. Det finns möjlighet att få tillägg för kostnader som avser arbetsresor samt umgänge och umgängesresor med barn.

Så här sker betalningen under skuldsanering

Den som har skuldsanering betalar varje månad det belopp som anges i betalplanen. Om personen inte betalar någon månad så skickar Kronofogden en påminnelse. Personen ska betala till Kronofogden, som sätter in pengarna på ett räntebärande konto. Avgiften för betaltjänsten är 500 kronor per år. Avgiften betalas genom att vi drar av detta belopp från det som personen har betalat till Kronofogden.

I juni och december behöver personen inte betala alls. De månaderna är betalningsfria. Tanken är att personen ska få ett andrum i sin skuldsanering.

Den som ska ha betalt får en utbetalning från Kronofogden en gång per år. Om personen inte har betalat någon månad meddelar vi den som ska ha betalt detta.

Betalningarna fördelas proportionerligt utifrån fordringens andel av den totala skulden.

Om personen som har skuldsanering saknar betalningsförmåga skrivs skulden ner helt, det vill säga de som ska ha betalt får inte betalt alls.

Visste du att ...

Nio av tio fullföljer sin skuldsanering och får inga nya skulder hos Kronofogden.

Vad händer om man får nya skulder?

Om nya skulder uppstår under skuldsaneringen kommer de inte att ingå i skuldsaneringen. Om nya skulder uppstår kan Kronofogden besluta om löneutmätning för de skulderna. Då kan det bli svårt för personen att klara av att betala enligt betalplanen.

De som ska ha betalt kan begära att skuldsaneringen ska upphöra.

Omprövning av ett beslut under skuldsanering

Om personens ekonomi försämras och hen inte kan betala enligt betalplanen, är det möjligt att ansöka om att få skuldsaneringen ändrad så att återbetalningsbeloppet sänks.

Detsamma gäller om personen får det bättre ekonomiskt. Personen har då möjlighet att söka omprövning. Vi kan pröva om den som ska ha betalt har rätt att få mer betalt. Såväl den som har skulder och den som ska ha betalt kan ansöka om ändring av skuldsaneringen.

Om personen missköter betalningarna kan den som ska ha betalt ansöka om att vi ska upphäva skuldsaneringen.