Kapitel 4: Skuldsanering

Vad innebär skuldsanering?

Beräknad tid: 20- 30 min
Avsnitt: 1 av 5

Skuldsanering innebär att en person betalar en del av sina skulder under några år. När personen är klar med sin skuldsanering har hen inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Om du möter en person med långvariga ekonomiska problem och som saknar förmåga att ta sig ur sin situation kan skuldsanering vara en lösning. Här kan du vara ett stort stöd.

Fakta

I Sverige finns möjligheten att söka skuldsanering sedan 1994. Lagstiftningen har förändrats flera gånger efter det. Avsikten med lagen är att personer som är överskuldsatta ska få en chans att lösa sina ekonomiska problem och få ett bättre och mer samhällsnyttigt liv.

Vad säger Kronofogden?

I denna intervju får du möta Ivar som handlägger ansökningar om skuldsanering på Kronofogden. Han ger dig en introduktion till skuldsanering.

För att kunna se filmen på Dela din kunskap, måste du acceptera kakor för statistik.


Film: Ivar, handläggare för skuldsanering, berättar om vad skuldsanering är och hur det fungerar.
Hantera kakor

Intervjufilmens innehåll i textformat

Skuldsanering

Ivar kommer in i ett stort rum med många stolar. Han slår sig ner på en av stolarna. Vi ser inte intervjuaren och vi hör inte frågorna som ställs. Ivar berättar:
—Jag heter Ivar och jobbar på Kronofogden. Jag jobbar som handläggare, med skuldsanering.

En skuldsanering är en möjlighet för den som är överskuldsatt att faktiskt bli kvitt sina skulder. Man lever på existensminimum under fem år och sen avskrivs alla skulderna, förutom vissa undantag såsom bolån eller CSN-skulder.

Under vissa förutsättningar kan man få en kortare betalningsplan, till exempel om man har minderåriga barn eller är svårt sjuk.

De flesta som ansöker om skuldsanering blir faktiskt beviljade det. Ett större problem är egentligen att de som skulle kunna beviljas en skuldsanering faktiskt inte ansöker.

Text på filmen - Villkor

För att få en skuldsanering ska den sökande inte kunna betala under en överskådlig tid. Överskådlig tid varierar mellan personer och avgörs av olika faktorer. Det kan vara ålder eller inkomst.

Kronofogden gör alltid en helhetsbedömning och här tittar vi på vad man har gjort för att betala sina skulder, hur man medverkar i ärendet och hur skulderna har uppkommit.

Text på filmen - Ändrat beteende

Den kanske viktigaste faktorn för att få skuldsanering
är att man har brutit med sitt skuldsättningsbeteende. Det vill säga att man inte längre gör det som gör att man har försatt sig i den situationen där man är.

I mitt jobb möter jag ofta människor med missbruk och som fått skulder på grund av det. Då är det viktigt att man har upphört med sitt missbruk eller i alla fall har sitt missbruk under sådan kontroll så att man inte längre överskuldsätter sig.

För ett tag sen hade jag ett ärende som handlade om en person som haft löneutmätning under 23 års tid.
Innan pensionen så ville han gärna bli skuldfri. Även om han hade betalat skulderna med väldigt höga belopp under så lång tid så var han faktiskt inte skuldfri. Han beviljades en skuldsanering med förkortad betalningsperiod på två år, eftersom han hade betalat så mycket pengar under så lång tid.

Text på filmen - Vanliga missuppfattningar

Den kanske vanligaste missuppfattningen jag stöter på är att människor tror att man måste ha en inkomst eller betala på sina skulder under en skuldsanering. Så är det inte, utan det handlar om att man ska göra det man kan utifrån sin egna situation för att lösa sina skulder.

Vissa personer tror inte att man får ha en villa eller
bostadsrätt om man ska ha en skuldsanering. Detta stämmer inte heller. Kronofogden tittar på det vi kallar för ett övervärde, och det får inte vara för stort.

Det är också bra att ta hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. I våran handläggning ser vi att de som har varit hos kommunen innan, faktiskt beviljas i mycket högre grad än de som gör en egen ansökan.

Man ska veta att det är en jobbig process att genomgå en skuldsanering. Kronofogden kommer att ställa flera frågor som kan vara lite jobbiga att svara på ibland. Det här gör ju vi för att kunna utreda ärendet om skuldsanering, och det är viktigt att man medverkar.

Jag upplever det som att de flesta efter samtalet faktiskt känner en lättnad. Det kanske är första gången de berättar om sina problem och kanske första gången som någon faktiskt lyssnar på dem.

Text på filmen- Motivera till att ansöka

Om jag ska ge några tips till dig som kommer i kontakt med en överskuldsatt person så är det att uppmana dem att ansöka och förklara att en skuldsanering kan vara lite jobbig.

Även om du inte kan få skuldsanering i dag så kanske du kan få det i morgon eller om ett år, om nånting förändras eller en viss tid har förflutit. Det finns faktiskt ingen begränsning i hur många gånger du kan ansöka om skuldsanering, så länge du inte har flera ansökningar samtidigt.

Alla har faktiskt en möjlighet till en andra chans.

Visste du att...

Under e-tjänster på Kronofogden.se finns ett skuldsaneringstest där personen kan testa sina möjligheter att få skuldsanering. Testet är en preliminär uppskattning och inte en ansökan. Personen är anonym och behöver inte lämna några personuppgifter för att göra testet.

Villkor för att få skuldsanering

 • Den som ansöker om skuldsanering är så skuldsatt att hen inte på något sätt kan betala sina skulder på många år. Personen är kvalificerat insolvent.
 • Skuldsaneringen är rimlig med hänsyn till de personliga och ekonomiska förhållandena.
 • Personen har sina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att hen bor, arbetar eller har sina skulder i Sverige.
 • För den som driver näringsverksamhet ska ekonomin i företaget vara enkel att utreda.
 • Personen får inte ha ett pågående näringsförbud.

Två typer av skuldsanering

Man kan ansöka om två typer av skuldsanering - vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare. I den här utbildningen fokuserar vi på vanlig skuldsanering.

I bilden nedan illustreras skillnaden mellan vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare.


Från ansökan till beslut

Vi rekommenderar att den som ska söka skuldsanering först genomför skuldsaneringstestet på Kronofogdens webbplats.

I bilden nedan illustreras processen från ansökan till beslut. Mer om de olika stegen i processen finns under de kommande avsnitten i detta kapitel.

Från ansökan till beslut

Visste du att...

Kommunerna är skyldiga att erbjuda gratis budget- och skuldrådgivning till personer under ett skuldsaneringsförfarande och tills dess att skuldsaneringen är avslutad. Detta finns reglerat i socialtjänstlagen. Mer om budget- och skuldrådgivningen hittar du i kapitel 5.

Att ansöka

Man kan ansökan om skuldsanering via Kronofogdens digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett. Vi rekommenderar att personen tar hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare för att öka möjligheten att skuldsaneringen beviljas och blir framgångsrik.

Om personen ansöker via vår digitala tjänst är de obligatoriska frågorna markerade och hen kommer inte vidare i ansökan om de inte besvaras. Viss information om exempelvis skulder hos Kronofogden hämtas upp av systemet. Det finns också möjlighet att spara ansökan vilket gör att personen kan återkomma till ansökan vid ett senare tillfälle. För att använda tjänsten behöver personen logga in med e-legitimation, till exempel mobilt bank-id.

Både den digitala tjänsten och ansökningsblanketten finns på Kronofogdens webbplats.

En person kan få skuldsanering även om hen

 • är arbetslös
 • har låg inkomst
 • inte har så stora skulder
 • har skulder som inte finns hos Kronofogden
 • är ung eller pensionär
 • äger ett hus eller en bostadsrätt
 • har pågående löneutmätning

Någon annan kan företräda personen

Den som ansöker om skuldsanering får utse en företrädare. Detta kan göras i samband med ansökan eller vid ett senare tillfälle.

Om den som ska företräda personen är god man behöver vi utdrag om förordnande och ett muntligt samtycke från personen. Om personen inte kan ge ett muntligt samtycke, till exempel på grund av sjukdom, bifogar man ett läkarintyg.

Om den som ska företräda personen är förvaltare bifogar hen utdrag om ställföreträdarskap som inte är äldre än ett år. Ingen annan fullmakt behövs.

Om den som ska företräda är ett allmänt ombud kan personen som söker skuldsanering ge en muntlig eller skriftlig fullmakt. Muntlig fullmakt ger hen till sin handläggare per telefon. Väljer personen att skriva en fullmakt ska det framgå att den endast gäller skuldsaneringsärendet.

Fullmakten kan vara fullständig eller begränsad. En fullständig fullmakt ger ombudet rätt göra allt som personen kan göra, det vill säga ge oss nödvändig information, godkänna förslag och föra talan i alla avseenden. Personen kan även begränsa fullmakten exempelvis till en viss tid eller att ombudet får ge oss information men att sökanden godkänner förslaget själv.

Om du har frågor om fullmakt kontakta Kronofogdens kundservice.

Reflektera

Hur kan du stötta en person i kontakten med Kronofogden?

Evighetsgäldenärer

Många personer som är överskuldsatta väntar alldeles för länge med att ansöka om skuldsanering. Det finns cirka 94 000 personer som har haft skulder hos Kronofogden i 20 år eller mer. De flesta av dem skulle med stor sannolikhet uppfylla kraven för en skuldsanering. Personerna har redan levt på existensminimum i många år utan möjlighet att lösa sin situation.

Jag har skulder från 1990-talet men inte sökt eftersom jag har fått höra att det är svårt att få skuldsanering.

Citat ur Kronofogdens kundundersökning

Kapitel 4: Skuldsanering
Vad innebär skuldsanering?
1 av 5