Avsnitt: 2 av 5

Samverkan

Samverkan med andra är en viktig del för att synliggöra strukturella problem. En samverkan kan också ge dig som möter personer med ekonomiska problem ett stöd och ett forum för diskussion.

Kanske finns det redan idag en lokal samverkan kring dessa frågor som du ingår i eller som du skulle kunna ingå i? Ibland berör den samverkan inte direkt överskuldsättning utan till exempel återgång i arbete eller vräkningsförebyggande insatser. Många frågor i en lokal samverkan kan ha stark anknytning till hushållens ekonomi och överskuldsättningsproblem.

Ett exempel på lokala nätverk är samordningsförbunden, Finsam. Där ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner. Syftet är att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Parterna beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.

Stödmaterial

I samverkan kring överskuldsättning kan materialet ”Hur mår din ekonomi?” användas. Det passar också att användas i mötet med dem som behöver hjälp med att få ordning på sin ekonomi. Se gärna filmen som beskriver hur viktigt det är att samverka lokalt.

Hur mår din ekonomi?

För att kunna se filmen på Dela din kunskap, måste du acceptera kakor för statistik.


Filmen om Peter - En del av materialet "Hur mår din ekonomi?"
Hantera kakor

Filmens innehåll i textformat

Hur mår din ekonomi? En animerad film med en speakerröst som berättar historien om tre personer. Samtidigt som speakern berättar hörs svag musik i bakgrunden.

De flesta av oss har skulder, till exempel bolån, studieskulder och andra avbetalningar som ska betalas med viss regelbundenhet.

Oftast är betalningarna inga större problem men ibland händer det något, som en skilsmässa eller en sjukskrivning som gör utgifterna mycket tyngre att bära.

Låt oss stifta bekantskap med Peter, Darya och Veronika.

Vi får se en tecknad bild på Peter och en karta som visar var Peter bor. Fyrtioåriga Peter bor här, berättar speakern. Han har precis skilt sig och för att barnen ska kunna fortsätta leva som förut har han börjat shoppa på kredit, och skulderna bara växer.

Speakern fortsätter berätta om Peter: Stressen över livspusslet leder Peter till vården där hans läkare ordinerar antidepressiva. Förra veckan fick han ett inkassomärkt kuvert från hyresvärden och nu hotas han och barnen av vräkning.

Darya bor en bit bort, hon är 61 år och änka. Vi får se en bild på Darya och en karta där hennes bostad är markerad. Speakern fortsätter berätta: Hon betalar fortfarande av skulder på lån som hennes make tog. Vad det innebar att gå i borgen för lån hade hon ingen aning om när det begav sig. Idag är hon arbetslös och söker jobb via arbetsförmedlingen och hur hon än försöker får hon inte ekonomin att gå ihop.

Tjugofemåriga Veronika studerar på stadens universitet. Vi får se en bild på Veronika och en karta där hennes bostad är markerad. Speakern fortsätter berätta: I perioder är hon hyperaktiv, deltar i föreningsliv, startar projekt och spelar nätpoker om nätterna. Däremellan försvinner energin helt och allt rinner ur händerna, bland annat räkningarna Hon inser att det inte kan fortsätta så här, och skulle så gärna vilja prata med någon om sin situation. Fast, vem pratar man med om sånt här?

Det finns många personer som Peter, Darya och Veronika där ute. Troligtvis kommer ingen av dem på eget bevåg öppna sig och tala om sina problem. Men det är här du kommer in i bilden. Kanske är just du en av de som träffar människor som kämpar med sin privatekonomi. Genom att fånga upp de varnings-signaler som finns och våga ställa frågan ”Hur mår din ekonomi?” och sedan hänvisa till den hjälp som finns att få, kan du spela en avgörande roll för de här individerna.

Alla kommuner erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.

Hur mår din ekonomi - ett samarbete mellan Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen.

Materialet finns samlat i ”Handledning för att samverka och ge stöd till personer som riskerar problem med skulder”. Det är framtaget i samverkan mellan Konsumentverket, Finansinspektionen och Kronofogden. Du hittar handledningen här på Konsumentverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se dialogduken för lokal samverkan här Pdf, 217.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Dialogduken är tänkt att skrivas ut och användas i till exempel en workshop för lokal samverkan.

Metodstödet Hemma

I metodstödet Hemma finns modeller för hur lokal samverkan mellan kommuner och hyresvärdar effektivt kan förebygga och förhindra vräkningar. Läs mer om vräkningsförebyggande arbete i kapitel 3.

I metodstödet Hemma Pdf, 10.3 MB, öppnas i nytt fönster. kan du få stöd i det vräkningsförebyggande arbetet.

Reflektera

Ingår du eller din organisation i någon lokal samverkan? I så fall med vilket perspektiv bidrar ni?

Kapitel 5: Så här kan du stödja
Samverkan
2 av 5