Om utbildningen

Det finns ett stort behov av att hjälpa personer som har ekonomiska problem och som riskerar att bli överskuldsatta. Vi behöver bli fler som kan motverka, stödja och hjälpa i ett tidigt skede. Utbildningen Dela din kunskap ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska verktyg. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Bild på en person med en datorskärm framför sig.

Vem är du?

Vi vänder oss till dig som vill göra skillnad och vill hjälpa och stödja andra som riskerar att få eller redan har ekonomiska problem. Du kan till exempel vara:

  • god man
  • personligt ombud
  • diakon
  • kurator
  • socionom.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och förståelse för överskuldsättning och processen från obetald räkning till åtgärder hos Kronofogden. Du får också verktyg för hur du på bästa sätt ska kunna stötta och hjälpa de personer du möter.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska känna dig trygg att prata om pengar och att du vet vart du ska vända dig för att få mer information. Men även att du vet vilken hjälp som finns att få och att du kan hänvisa personen till rätt stöd. På så sätt kan vi tillsammans motverka överskuldsättning.

Struktur

Utbildningen är uppdelad i fem kapitel, som i sin tur består av olika avsnitt. Kapitlen innehåller filmer, intervjuer, texter, diskussionsfrågor och statistik. Du väljer själv i vilken ordning och om det ska ske vid samma eller olika tillfällen. Hela utbildningen tar cirka 4 timmar att genomföra.

Varje kapitel avslutas med att du kan testa dina kunskaper med frågor. I svaren till frågorna får du en liten sammanfattning av vad som togs upp under kapitlet.

Kapitelindelning:

1. Överskuldsättning

2. Skuldens väg

3. Vräkning

4. Skuldsanering

5. Så här kan du stödja