Om utbildningen

Vi behöver bli fler som stöttar personer som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Vi kan göra stor skillnad genom att motivera och hjälpa personer att agera så tidigt som möjligt.

Utbildningen Dela din kunskap ger dig både teoretiska kunskaper och praktiska verktyg för att göra det.

Tillsammans kan vi förebygga och motverka överskuldsättning.

Vem är du?

Vi vänder oss till dig som i din yrkesroll vill bli ett stöd för människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem.

Du kan till exempel

 • arbeta inom socialtjänsten
 • arbeta som diakon eller kurator
 • vara god man eller överförmyndare
 • vara personligt ombud
 • arbeta inom Kriminalvården

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om överskuldsättning och processen från obetald räkning till åtgärder hos Kronofogden. Du får också tips och verktyg för att kunna stötta och hjälpa personer du möter som har eller riskerar att få ekonomiska problem.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska känna dig trygg att prata om pengar och skulder. Du vet också var du kan få mer information och du kan hänvisa personen till ytterligare stöd i samhället.

På detta sätt kan vi tillsammans förebygga och motverka överskuldsättning.

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i två block. I det första blocket får du en kortare introduktion till ämnet överskuldsättning och skulder. Introduktionen tar cirka 35 minuter att genomföra och är uppdelad i sju delar:

 1. Samtala om skulder
 2. Vanliga orsaker och riskfaktorer
 3. Vanliga skulder
 4. Skuldens väg
 5. Skuldsanering
 6. Vräkning
 7. Introduktion till samtalsverktyg

I det andra blocket får du fördjupad kunskap om överskuldsättning, skulder hos Kronofogden, skuldens väg, skuldsanering och vräkning. Du får även samtalsverktyget Den goda spiralen som hjälper dig att föra stödjande samtal och skapa individuella handlingsplaner tillsammans med den du möter.

Utbildningen är kostnadsfri och du kan göra den när det passar dig.