Den goda spiralen

Den goda spiralen är ett samtalsverktyg som hjälper dig att föra ett stödjande samtal med en person som har eller riskerar att få ekonomiska problem.

Så här använder du verktyget

  • Det är uppbyggt kring sex skyddsfaktorer som är viktiga som grund för den egna ekonomin. 
  • Verktyget hjälper dig att i samtalet identifiera vilken eller vilka skyddsfaktorer som personen kan behöva stärka.
  • Utifrån skyddsfaktorerna ni väljer får du förslag på områden att prata om.
  • Hjälp personen att prioritera vid behov. Om någon exempelvis har bristande kunskaper och dålig hälsa, är hälsan sannolikt det hen behöver fokusera på först.
  • Du kan styra samtalet utifrån personens behov. Var beredd att fylla på med följdfrågor – det viktigaste är ett öppet samtal.
  • Förbered dig genom att läsa om skyddsfaktorerna innan samtalet.
  • Kopplat till varje skyddsfaktor finns en lista med förslag på konkreta handlingar som kan leda personen i rätt riktning.
  • För att skapa en individuell handlingsplan kan ni välja handlingar ur listan eller skriva in egna som passar bättre för den specifika situationen.
  • Personen väljer sedan en handling att göra nu (i den närmaste framtiden), en att göra sedan (inom kort), och en att göra långsiktigt.
  • Tänk på att personens första handling bör vara en som går att realisera.

Förberedelser

Förbered dig inför samtalet genom att läsa om skyddsfaktorerna.

Skyddsfaktorer

Kunskap

Dagens samhälle kräver stor kunskap om ekonomi- och konsumentfrågor. Att välja försäkringar, elleverantör eller telefonabonnemang är exempel på viktiga val som vi som individer måste göra. Med rätt kunskap kan vi enklare göra medvetna val och kloka prioriteringar. Det finns stöd och hjälp för den som vill öka sin kunskap.

Inställning till pengar

Det är aldrig för sent att ändra vanor eller förhållningssätt för att komma i balans med hushållets inkomster och utgifter. När vi har kontroll är det lättare att ställa om ekonomin om något oförutsett händer. Att konsumera för mer pengar än vi har är ohållbart.

Buffert

Alla kan skapa en buffert genom att spara regelbundet. Det behöver inte vara stora summor, det handlar framför allt om att få in vanan att spara varje månad. En buffert kan vara en viktig livlina när något oförutsett händer.

Sociala nätverk

Familj, vänner, en förening eller arbetskamrater är ett skyddsnät på flera sätt. Nätverk kan lindra känslan av ensamhet och utanförskap och även ge kunskap och råd. Det är viktigt att inte dra sig undan vid ekonomiska bekymmer, även om det känns jobbigt att prata. Samtal kan ge en positiv vändning.

Arbete och inkomst

En regelbunden inkomst ger förutsättningar för en trygg ekonomi, men ett arbete är inte en självklarhet för alla. För den som saknar en regelbunden inkomst är det extra viktigt att anpassa sina utgifter till inkomsten.

Hälsa

Det är vanligt att ekonomiska problem påverkar hälsan. På samma sätt kan hälsan påverka ekonomin. Ibland är det svårt att veta vad som är den utlösande faktorn. Sjukvården ska behandla en persons fysiska och psykiska ohälsa, men om orsaken egentligen är den ekonomiska situationen kan det leda till att personen inte blir frisk. Därför är det viktigt att prata om både hälsa och ekonomi.