Överskuldsättning

I fyra avsnitt får du lära dig mer om överskuldsättning, riskfaktorer och livshändelser som kan påverka ekonomin. I avsnittet Så här kan du stödja får du konkreta råd och tips.