Avsnitt: 4 av 4

Så här kan du stödja

Motivera personen att så snabbt som möjligt agera. På så sätt minskar risken för att situationen förvärras, till exempel med en betalningsanmärkning eller att skulden växer.

Tips och råd för olika situationer

Här följer exempel på hur du och personen kan agera i olika situationer.

Öppna och gå igenom posten

 • Prata med personen om posten, om hur viktigt det är att öppna och läsa den, ta till sig informationen och agera.
 • Hjälp personen att få överblick över sin post. Räkningar och fakturor kan komma på flera olika sätt, till exempel via e-post eller digital brevlåda.
 • Föreslå att ni kan gå igenom posten tillsammans om det är möjligt.

Se över personens skuldsituation

 • Informera personen om Mina sidor på Kronofogdens webbplats. På Mina sidor kan personen
  • se sitt skuldsaldo och sina krav (förelägganden)
  • få en prognos för hur mycket skulderna kommer att växa
  • enkelt betala av skulder med Swish (hen behöver ha ett svenskt mobilnummer).
 • För att logga in behöver personen ha fyllt 18 år och ha en e-legitimation med koppling till ett svenskt giltigt personnummer:
 • Om personen inte kan använda Mina sidor kan hen kontakta vår kundservice och beställa ett utdrag av sina skulder.

Ta kontakt med den om ska ha betalt

 • Stötta personen att kontakta den eller de som hen är skyldig pengar, till exempel hyresvärden, banken eller elbolaget.
 • Det kan vara möjligt att komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning om personen beskriver sin ekonomiska situation.
 • Föreslå till exempel att ni kan leta fram kontaktuppgifter tillsammans.

Hänvisa till budget- och skuldrådgivningen

 • Stödet är kostnadsfritt och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.
 • Budget- och skuldrådgivaren kan till exempel hjälpa personen med att
  • skapa en helhetsbild över hens ekonomiska situation
  • göra en budget
  • sammanställa en skuld- och inkomstöversikt
  • råd och stöd inför ansökan om skuldsanering
  • råd och stöd under skuldsaneringsprocessen.
 • Kontaktuppgifter finns på Konsumentverkets webbplats:

Länkar för mer stöd, råd och tips

På Kronofogdens webbplats finns mer information, råd och tips för att förebygga och motverka överskuldsättning. Här är några exempel på sidor att hänvisa personen vidare till: