Överskuldsättning

Konsekvenser av överskuldsättning

Beräknad tid: c:a 10 min
Avsnitt: 1 av 4

Överskuldsättning får stora konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Vad betyder överskuldsättning?

Överskuldsättning innebär ofta ett stort lidande för personen som har skulder och många gånger även för anhöriga. Det kan också leda till stora kostnader för samhället. Både individen och samhället vinner på att förebygga överskuldsättning.

Överskuldsättning är ett tillstånd när en person inte kan betala sina skulder och problemen är långvariga. Många i Sverige har skulder, till exempel bolån eller studielån, men det betyder inte att de är överskuldsatta.

Konsekvenser av överskuldsättning

Individen

Det finns en stark koppling mellan överskuldsättning, sjukdom och psykisk ohälsa.

För den som lever med ekonomisk stress är risken att drabbas av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, magsår och psykisk ohälsa betydligt större än för den övriga befolkningen. Självmordsfrekvensen är också högre. Det kan även vara så att personen har blivit sjuk och att det i sin tur har lett till sämre ekonomi.

Familjen

Om en familj har ekonomiska problem berör det alla i familjen, även barnen. Ungefär 180 000 barn (vart tolfte barn) i Sverige har minst en förälder med skulder hos Kronofogden. Det motsvarar två barn i varje klass.

Samhället

Överskuldsättning innebär ökade kostnader för samhället på flera sätt. De drabbade personerna bidrar inte i lika hög grad till skatteintäkter och konsumtion i samhället. Deras behov av läkarvård, medicin, a-kassa, sjukpenning och ekonomiskt bistånd är högre än för personer som inte är överskuldsatta.

För arbetslösa finns Arbetsförmedlingen, för alkoholister finns AA, men för mig med massa skulder, vem kan hjälpa mig?

          Citat från Kronofogdens kundundersökning

Överskuldsättning
Konsekvenser av överskuldsättning
1 av 4