Avsnitt: 2 av 4

Livshändelser kan påverka ekonomin

Att en person får problem med sin ekonomi beror oftast på flera olika saker, inte på en enskild händelse. Risken för överskuldsättning är större för den som lever med små ekonomiska marginaler när livssituationen förändras.

Exempel på livshändelser

Några exempel på livshändelser som kan bidra till en ekonomi i obalans är att personen

 • blir arbetslös
 • blir sjukskriven
 • lever med psykisk ohälsa
 • skiljer sig eller separerar
 • har en partner som dör
 • missbrukar till exempel alkohol, droger eller spel
 • har ohållbara konsumtionsvanor
 • blir ensamstående med barn
 • förlorar sin bostad
 • flyttar hemifrån
 • är ny i Sverige.

Skyddsfaktorer mot överskuldsättning

Ett effektivt sätt att förebygga och motverka överskuldsättning är att stärka det som skyddar personen från att skuldsätta sig. Sådana skyddsfaktorer är personens

 1. arbete och inkomst
 2. kunskap
 3. buffert
 4. hälsa
 5. sociala nätverk
 6. inställning till pengar.

Stärk personens skyddsfaktorer genom samtal

Vårt samtalsverktyg Den goda spiralen är uppbyggt kring de sex skyddsfaktorerna som är viktiga som grund för den egna ekonomin. Använd det gärna!

Den goda spiralen