Avsnitt: 3 av 4

Riskfaktorer för överskuldsättning

Vi har identifierat flera riskfaktorer och beteenden som ökar risken för överskuldsättning. Här ger vi några exempel.

Spelmissbruk

Cirka fyra procent av Sveriges befolkning i åldern 16–87 år har någon form av spelproblem. Spelproblem drabbar även anhöriga och samhället.

I dag delar ungefär 165 000 barn och vuxna hushåll med personer som har spelproblem. Samhällets kostnader för spelmissbruk uppskattas till drygt 14 miljarder kronor.

Skuldsättning till följd av spel döljer sig bakom annan skuldsättning, till exempel krediter och obetalda hyror. Det är ett mycket starkt samband mellan spelproblem och skuldsättning.

Vissa spelformer ger höga odds till skuldsättning

Anders Håkansson är professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende vid Lunds universitet. Han har gjort en studie som visar att det finns en stark koppling mellan att spela på nätkasino och bli skuldsatt. Störst koppling är det bland personer som både spelar på nätkasino och samtidigt som exempelvis en sport pågår (”livebettar”). Bland dessa personer har 25 procent stora problem med sin ekonomi.

Konsumtion på kredit

Allt fler konsumenter väljer att e-handla. Många konsumenter väljer då att betala med faktura eller konto- och kortkrediter. Det innebär att fler handlar på kredit än tidigare. Följden är att fler personer riskerar att få betalningsproblem.

I Finansinspektionens årliga kartläggning av konsumtionslån framkommer att fakturaköp och små lån utan säkerhet har högst andel låntagare med betalningspåminnelser och inkassokrav.

Psykisk och fysisk ohälsa

En dålig hälsa som resulterar i försämrad privatekonomi ökar risken att hamna i överskuldsättning. Både en försämrad hälsa och dålig ekonomi kan ha en passiviserande inverkan och leda till socialt utanförskap för individen.

I ett sådant läge kan motivationen till att försöka betala av sin skuld bli mindre om personen upplever att skulden inte minskar. Om personen däremot upplever att skulden minskar och att det finns en väg ut, kan det istället bli en drivkraft till att fortsätta betala av sin skuld.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Det medför psykiskt och fysiskt lidande och stora samhällskostnader.
Ekonomiskt våld handlar, precis som annat våld, om maktutövning och kontroll. Det kan leda till långvarig skuldsättning och skulder hos oss. Ekonomiskt våld kan även göra det svårare att lämna en våldsam relation.

Vad är ekonomiskt våld?

Ekonomiskt våld är till exempel när en person

  • tvingar någon att förfalska en namnteckning, skaffar sig åtkomst till hens Bank-id, mejl och mobiltelefon, eller lånar och tar krediter i någon annans namn
  • tvingar någon att skuldsätta sig genom lån och krediter
  • tvingar någon att starta bolag
  • kontrollerar hur någon använder sina pengar
  • gömmer undan gemensamma pengar
  • tvingar någon att medverka i ekonomiska brott
  • skriver över tillgångar, som bilar och hus, på den andra personen.

På Kronofogdens webbplats finns mer information för dig som vill lära dig mer om att identifiera ekonomiskt våld:

Se det ekonomiska våldet Länk till annan webbplats.