Välj ut skyddsfaktorer

Välj tillsammans ut vilken eller vilka skyddsfaktorer ni vill samtala om. Efter samtalet skapar ni en handlingsplan i verktyget. Handlingsplanen kan laddas ner eller skrivas ut. Ni kommer också överens om när ni ska följa upp den.