Hälsa

Du kan inleda med en öppen frågeställning: Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd är?

Nedan hittar du fler tips på frågor och fler samtalsämnen under varje fråga.

Känner du oro för din ekonomiska situation?

Kommunens budget- och skuldrådgivare kan ge dig råd och stöd. Du får bland annat hjälp med att skapa en helhetsbild över din ekonomiska situation.

Vet du vart du kan vända dig om du blir sjuk?

Om du känner dig orolig över din hälsa kan du ringa 1177 eller kontakta din vårdcentral.

Brukar du spela om pengar och på vilket sätt i så fall?

Är du orolig över dina spelvanor? Stödlinjen, telefon 020-81 91 00, finns för dig som vill ha råd och stöd. Det kostar ingenting att kontakta den och du kan vara anonym.

Hur bor du idag och vilken familjesituation har du?

Är du utsatt för någon typ av våld - fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt? Kontakta polisen, socialtjänsten eller Kvinnofridslinjen.

När ni diskuterat de frågor som känns relevanta är det dags att blicka framåt. Välj från listan nedan handlingar som kan vara ett steg i rätt riktning.

Lista på handlingar

Boka besök på vårdcentralen.

Planera in en vardagsaktivitet du gillar att genomföra återkommande.

Kontakta någon för djupare samtal kring din livssituation.

Du kan kontakta organisationer som exempelvis Röda Korset, Makalösa föräldrar och Svenska kyrkan, om du vill gå utanför ditt eget nätverk och prata om din livssituation.

Är du utsatt för någon typ av våld – fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt? Kontakta polisen, socialtjänsten eller Kvinnofridslinjen.

Om du känner att du spelar för mycket, registrera dig på spelpaus.se

Du kan kontakta Stödlinjen, Spelberoendes förening, vården eller socialtjänsten för att få hjälp om du spelar för mycket.