Arbete och inkomst

Du kan inleda med en öppen frågeställning: Har du arbete/fast inkomst idag?

Nedan hittar du fler tips på frågor och fler samtalsämnen under varje fråga.

Vet du vad du ska göra för att förbättra dina möjligheter att få ett arbete/bättre inkomst?

Om du vill söka nytt arbete, vidareutbilda dig eller har blivit arbetslös kan du få stöd att planera för framtiden hos Arbetsförmedlingen.

Har du tid i vardagen att fokusera på att få ett arbete/en praktikplats eller delta i en utbildning?

Kanske känns det svårt med allt du ska göra och hålla reda på i ditt jobbsökande. Ta hjälp av Arbetsförmedlingens verktyg för att lägga upp en tydlig plan som hjälper dig

Hur söker du arbete eller ökad sysselsättning?

Reflektera kring hur det gått att söka jobb hittills, då går det att hitta saker att utveckla. Vad har gått bra och vad har gått mindre bra? Kanske kan du bli bättre på intervjuer eller så kanske det finns något du kan göra med dina ansökningshandlingar som ökar dina chanser att bli kallad.

På vilket sätt kan dina kunskaper vara till nytta på en arbetsplats?

Du kan hitta jobb men även tips på utbildningar och kurser som ökar dina chanser på arbetsmarknaden via Arbetsförmedlingen.

När ni diskuterat de frågor som känns relevanta är det dags att blicka framåt. Välj från listan nedan handlingar som kan vara ett steg i rätt riktning.

Lista på handlingar

Ta hjälp av vänner och bekanta – våga fråga om lösningar.

Var aktiv och ta hjälp med ditt jobbsökande.

Gå in på Arbetsförmedlingens hemsida – där finns många goda råd om hur man kan lägga upp sitt arbetssökande.

Ta hjälp med att gå igenom den inkomst du har i dag, kanske har du rätt till någon ersättning som du inte känner till.

Byt jobb eller öka din arbetstid, om du har möjlighet.

Ställ av eller sälj bilen om du kan. Att åka kollektivt minskar dina kostnader.