Sociala nätverk

Du kan inleda med en öppen frågeställning: Har du någon i din familj eller en vän att prata pengar med?

Nedan hittar du fler tips på frågor och fler samtalsämnen under varje fråga.

Har oro om pengar påverkat en befintlig eller tidigare relation för dig?

Ekonomiska problem och skulder påverkar ofta hela familjen. Använd ditt nätverk (familj, vänner och arbetskamrater) för att prata om vardagsekonomi.

Har du någon i din närhet som du kan dela kostnader med?

Ett nätverk av familj, vänner eller andra kontakter kan bli ett ekonomiskt skyddsnät som kan förhindra överskuldsättning. Våga använda ditt nätverk.

Hur lätt har du för att ta kontakt med personer du inte känner?

Du kan kontakta organisationer som Röda Korset, Makalösa föräldrar och Svenska kyrkan om du vill gå utanför ditt egna nätverk och prata privatekonomi.

Hur bra är du på att samarbeta med andra?

Finns det någon i ditt nuvarande nätverk att dela utgifter med, exempelvis prenumerationer och samåkning?

När ni diskuterat de frågor som känns relevanta är det dags att blicka framåt. Välj från listan nedan handlingar som kan vara ett steg i rätt riktning.

Lista på handlingar

Använd ditt nätverk (familj, vänner och arbetskamrater) för att prata om vardagsekonomiska frågor.

Be om tips på var och hur du skapar ett större kontaktnät.

Kontakta organisationer som Röda Korset, Makalösa föräldrar och Svenska kyrkan, om du vill gå utanför ditt egna nätverk och prata privatekonomi.

Ställ av eller sälj bilen om du kan. Att åka kollektivt sparar inte bara kostnader. Det ökar även dina möjligheter att göra nya bekantskaper.

Finns det någon att dela utgifter med? Hitta någon att samåka med till jobb eller storhandling.