Buffert

Du kan inleda med en öppen frågeställning: Har du något sparande idag?

Nedan hittar du fler tips på frågor och fler samtalsämnen under varje fråga.

Har du gjort någon budget för din privatekonomi?

Behöver du hjälp att få koll på din ekonomi kan du använda dig av Konsumentverkets budgetkalkyl.

Riskerar du att få skulder?

Se över inkomster och utgifter. Kanske finns det billigare alternativ för dina fasta kostnader eller abonnemang och prenumerationer som du kan klara dig utan. Inför köpstopp. Utmana dig själv att inte köpa något onödigt under en period.

Har du svårigheter att betala några räkningar idag? Om du har det, vilka räkningar?

Det är viktigt att agera direkt och prioritera det du absolut måste betala, exempelvis hyran, elen och mobilen.

Har din ekonomi utrymme för högre boendekostnad/elräkning/matpriser?

Du kan bättre planera för framtiden när du vet du hur din ekonomiska situation ser ut.

När ni diskuterat de frågor som känns relevanta är det dags att blicka framåt. Välj från listan nedan handlingar som kan vara ett steg i rätt riktning.

Lista på handlingar

Gör en ekonomisk plan för hur mycket du kan spara varje månad.

Jämför olika elleverantörer, försäkringar, telefon- och tv-abonnemang. Att få ner löpande kostnader kan ge utrymme till ett sparande.

Boka tid med banken som kan ge förslag på olika sparformer.

Boka träff med kommunens budget- och skuldrådgivare.

Sälj saker du inte använder.

Se över abonnemang, ta reda på vilka som kan sägas upp och vilka som är onödiga och för dyra. Vad kan du dela med grannar?

Prata med kommunens energirådgivning kring hur du kan reducera din elförbrukning och därmed sänka din elkostnad.

Kontakta banken för att se om du kan få ned kostnaden för dina krediter.

Hitta någon att samåka med till jobb eller storhandling.

Ställ av eller sälj bilen om du kan. Att åka kollektivt drar ned på dina kostnader.