Avsnitt: 4 av 5

Så här kan du stödja

Det viktigaste du kan göra är att motivera personen att agera. Då minskar risken för fler negativa konsekvenser.

Tips och råd för olika situationer

Här följer exempel på hur du och personen kan agera.

Se över personens skuldsituation

 • Informera personen om Mina sidor på Kronofogdens webbplats. På Mina sidor kan personen
  • se sitt skuldsaldo och sina krav (förelägganden)
  • få en prognos för hur mycket skulderna kommer att växa
  • enkelt betala av skulder med Swish (hen behöver ha ett svenskt mobilnummer).
 • För att logga in behöver personen ha fyllt 18 år och ha en e-legitimation med koppling till ett svenskt giltigt personnummer:
 • Om personen inte kan använda Mina sidor kan hen kontakta vår kundservice och beställa ett utdrag av sina skulder.

Hänvisa till budget- och skuldrådgivningen

 • Stödet är kostnadsfritt och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.
 • Budget- och skuldrådgivaren kan till exempel hjälpa personen med att
  • skapa en helhetsbild över hens ekonomiska situation
  • göra en budget
  • sammanställa en skuld- och inkomstöversikt
  • råd och stöd inför ansökan om skuldsanering
  • råd och stöd under skuldsaneringsprocessen.
 • Kontaktuppgifter finns på Konsumentverkets webbplats:

Förbered besök hos budget- och skuldrådgivare

 • Du kan hjälpa personen att förbereda besöket hos budget- och skuldrådgivaren genom att
  • gå igenom post tillsammans med personen, till exempel räkningar, betalningspåminnelser, brev från Kronofogden
  • göra en lista på alla kända skulder
  • ta fram hushållets senaste inkomstdeklarationer
  • ta fram lönespecifikationer, beslut om bidrag med mera.

Länkar för mer stöd, råd och tips

På Kronofogdens webbplats finns mer information, råd och tips för att förebygga och motverka överskuldsättning. Här är några exempel på sidor att hänvisa personen vidare till: