Avsnitt: 2 av 5

Vanliga skulder

Vi får in cirka två miljoner krav som handlar om att någon ska betala varje år. Det handlar om skulder till företag och privatpersoner samt skulder till staten, regioner och kommuner.

Vilka är de vanligaste skulderna?

Skatteskulder är den beloppsmässigt största skuldtypen för personer i våra register. Vanligast är det med skulder för underhållsstöd.

Även fordonsrelaterade skulder är vanliga, särskilt bland män. Exempel på det är fordonsskatt, trängselskatt och felparkeringsavgifter.

Bilden nedan visar vanliga skulder hos Kronofogden.

Bilden visar sex vanliga skulder hos Kronofogden. Skatter, fordonsrelaterade skulder, studielån, underhållsstöd, lån och andra krediter, brottsrelaterade skulder.

 

Barn och unga med skulder

Bland barn är skatteskulder, böter och skadestånd vanligast. För många mellan 15 och 17 år är brottsrelaterade skulder en vanlig första skuld hos oss.

En oroväckande trend är den ökning av kreditskulder som vi ser bland unga vuxna. I 25-årsåldern börjar även studiemedelsskulder att bli en vanlig skuld.

Betala skadestånd

Om en person har blivit dömd att betala skadestånd i ett brottmål bör hen omgående ta reda på hur och till vem hen ska betala. Personen får ingen räkning eller inbetalnings­kort. Mer information finns på Kronofogdens webbplats:

Betala skadestånd Länk till annan webbplats.