Avsnitt: 5 av 5

Intervju med Davor Vuleta

Personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade med skulder hos Kronofogden i relation till deras andel av befolkningen, visar Davor Vuletas forskning.

Vad menas med utländsk bakgrund, Davor?

- Med utländsk bakgrund menas att man är född i ett annat land eller har minst en förälder född i ett annat land.

Varför är personer med utländsk bakgrund en riskgrupp för överskuldsättning?

- I min forskning har jag tagit fram statistik som visar på att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade med skulder hos Kronofogden.

Vilka typer av skulder handlar det om?

- Det gäller alla skuldtyper hos Kronofogden, men den största överrepresentationen ser vi för skulder till det allmänna, det vill säga staten: skatteskulder, underhållsstöd och fordonsrelaterade skulder.

Vad beror skuldsättningen på?

- Nyckeln till ekonomisk trygghet är utbildning, sysselsättning och inkomster. Min forskning visar att, i jämförelse med de med utländsk bakgrund som inte har skulder hos Kronofogden, har de med utländsk bakgrund som har skulder hos Kronofogden lägre utbildning, sysselsättningsgrad och inkomst. I många fall kan överskuldsättningen även bero på bristande kunskaper om det svenska ekonomiska och juridiska systemet.

Det är strukturella problem som kräver samverkan och arbete av olika aktörer i samhället. En lokal samverkan med fokus på den här målgruppen är ett sätt. Varje individ har också ett eget ansvar för sin egen utbildningsnivå och sysselsättningsgrad.

Hur kan man förebygga och motverka överskuldsättning i denna grupp?

- Det är strukturella problem som kräver samverkan och arbete av olika aktörer i samhället. En lokal samverkan med fokus på den här målgruppen är ett sätt.

Många söker inte hjälp i tid

Några orsaker till att människor med utländsk bakgrund och betalningsproblem väntar länge med att söka hjälp kan vara

  • bristande kunskaper i privatekonomi.
  • bristande kunskaper om det svenska ekonomiska och juridiska systemet.
  • rädsla och missuppfattningar om Kronofodens uppdrag och roll i samhället.