Skuldens väg

Om skulder och vårt uppdrag

Beräknad tid: c:a 20 min
Avsnitt: 1 av 6

Om skulder, Kronofogdens uppdrag, inkassobolag och betalningspåminnelser.

Om skulder

Skulder uppkommer på en rad olika sätt, till exempel genom att människor

  • lånar pengar för att köpa en lägenhet, hus eller bil
  • handlar produkter eller tjänster på kredit
  • tecknar abonnemang för mobil, bredband och streamingtjänster
  • ska betala skatt
  • tar studielån
  • ska betala underhållsstöd.

I de allra flesta fall fungerar det bra – någon betalar och en annan får betalt. Men när den som ska betala inte gör det, har den som vill ha betalt rätt att be oss om hjälp.

Kronofogdens uppdrag

Kronofogden har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper staten, regioner, kommuner, företag och privatpersoner som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Inkassobolag kräver också in skulder

Ett inkassobolag är ett privat företag som mot ersättning kräver in skulder. De flesta inkassokrav blir betalda och lämnas därför inte till Kronofogden.

Enligt branschorganisationen Svensk Inkasso hade drygt 1,35 miljoner privatpersoner och företag skulder till inkassobolagen i Sverige 2022. 85 procent var privatpersoner. Den samlade kapitalskulden var över 108 miljarder kronor.

Mer information om inkassobolag

Betalningspåminnelser

Om en person inte betalar en räkning i tid får hen vanligen en betalningspåminnelse. Då kan det också tillkomma en påminnelseavgift. Det finns inget lagkrav på att skicka en betalningspåminnelse. Ett undantag är kontrollavgifter för parkering där man måste skicka en påminnelse.

Det finns specifika bestämmelser för betalningspåminnelse när det gäller skulder till det allmänna (staten, en kommun eller en region), till exempel så skickar

  • Skatteverket en påminnelse
  • CSN två påminnelser.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning är en anteckning hos kreditupplysningsföretagen om att en person inte har skött sina betalningar.

Det är inte vi som ger betalningsanmärkningar. Vi kan inte heller se om en person har en betalningsanmärkning i våra register. Om en person vill ha information om sina eventuella betalningsanmärkningar ska hen vända sig till kreditupplysningsföretagen.

Läs mer om betalningsanmärkningar på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats:

Betalningsanmärkningar | IMY Länk till annan webbplats.

Skuldens väg
Om skulder och vårt uppdrag
1 av 6