Avsnitt: 4 av 6

Skulder i dödsbon

Ett dödsbo kan ha skulder registrerade hos oss.

Skulderna är dödsboets

Om en anhörig avlider kan det hända att dödsbodelägarna eller den som företräder dödsboet får ett brev från oss. Det betyder att dödsboet har en skuld registrerad hos oss.

Skulderna är dödsboets och ska betalas med tillgångar som finns i dödsboet.

Den som är dödsbodelägare behöver inte betala skulderna om det inte finns några tillgångar i dödsboet. Man ärver aldrig skulder i Sverige.