Avsnitt: 3 av 6

Skuldens väg - det allmänna

Här beskriver vi processen för krav från staten och i vissa fall kommuner.

Efter beslut skickas krav direkt till oss

Skulder till det allmänna är krav från staten och i vissa fall kommuner. Exempel på sådana skulder är skatt, underhållsstöd, studiemedel, böter och avgifter till brottsofferfonden.

För dessa krav är det myndighetens eller kommunens beslut som förpliktar en person att betala och kravet skickas direkt till Kronofogden.

Personen får då brevet Skuld att betala från oss. I brevet finns uppgifter om hur personen ska betala in skulden och när betalningen senast ska vara gjord.

Om personen inte betalar driver vi in skulden.

Det finns krav från regioner och kommuner som fastställs genom betalningsföreläggande. Om personen du hjälper har fått ett brev (föreläggande), läs vidare i avsnitt Skuldens väg – företag och privatpersoner.

Betala om kravet är korrekt

Om personen har fått brevet Skuld att betala ska personen betala till Kronofogden.

Kravet är redan betalt

Om personen har betalt kravet ska hen meddela Kronofogden det. Det går även bra att kontakta vår kundservice för att få information om vem man ska kontakta eller hur man kan agera.

Avgifter

Vi tar ut avgifter för vårt arbete. Läs mer om avgifter på Kronofogdens hemsida:

Avgifter och kostnader | Kronofogden Länk till annan webbplats.