Avsnitt: 2 av 6

Skuldens väg - företag och privatpersoner

Här beskriver vi processen för krav från företag och privatpersoner.

Vi fastställer kravet

Krav från företag och privatpersoner måste fastställas innan de kan drivas in. Exempel på sådana skulder är lån, krediter, hyra, elräkning, mobilabonnemang och trafikförsäkringsavgifter. Det gäller även vissa krav från kommuner och regioner, till exempel förskoleavgifter och vårdavgifter.

När den som vill ha betalt ansöker om vår hjälp med att fastställa ett krav skickar vi ut ett brev (föreläggande) till den som kravet riktas mot. Mottagaren ska svara att hen har tagit emot kravet. Det betyder inte att hen godkänner kravet.

I brevet finns uppgifter om det totala kravet (inklusive ränta och avgifter) och hur det ska betalas. Det står också hur lång tid (förklaringstid) personen har på sig att invända mot (bestrida) kravet.

Om personen inte betalar eller invänder mot kravet fastställer vi i ett utslag att hen är skyldig att betala. Sökanden kan då begära att vi ska driva in skulden.

Det är viktigt att agera – det är svårt att hävda att en skuld inte ska betalas när kravet är fastställt.

Delgivning

Om personen inte svarar oss kan vi söka upp personen i hemmet eller på arbetsplatsen. Det kallas för delgivning. Vi gör det för att försäkra oss om att personen har tagit emot brevet.

Sökanden har också möjlighet att göra detta själv. Det kallas för partsdelgivning.

Betala om kravet är korrekt

Om kravet är korrekt ska personen betala skulden, inklusive ränta och avgifter, direkt till sökanden. Personen ska inte betala till Kronofogden.

Invänd mot (bestrid) kravet

Personen ska invända mot kravet om

  • hen anser att kravet är fel
  • skulden redan är betald.

Det står i brevet hur lång tid personen har på sig att invända mot kravet. Vi meddelar sökanden att personen invänder mot kravet. Om sökanden inte håller med, kan hen begära att vi lämnar över ärendet till domstol.

Betala senare eller få en avbetalningsplan

Det är viktigt att den som inte kan betala en skuld kontaktar sökanden. Hen kan fråga om det är möjligt att betala senare eller få en avbetalningsplan.

Även om personen får betala senare eller dela upp sin betalning behöver det inte innebära att sökanden återkallar ärendet. Vi fortsätter att handlägga ärendet så länge det finns en skuld kvar att betala (inklusive ränta och avgifter). I vissa fall kan sökanden meddela oss att skulden minskat (nedsättning) innan vi meddelar utslag och då tar vi hänsyn till det i utslaget.

Digital brevlåda

Många människor har i dag en digital brevlåda för fakturor och post. Det är viktigt att säkerställa att man får ett sms eller mejl när man får post till sin digitala brevlåda.

Läs mer om digital brevlåda på Diggs webbplats: Digital brevlåda | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Gemensamt betalningsansvar

Gemensamt (solidariskt) betalningsansvar betyder att flera personer är gemensamt betalningsansvariga för en skuld. Var och en har samma ansvar för att hela skulden betalas. Det kan till exempel gälla vid skadestånd.

Om en av personerna får betala hela skulden kan hen sedan kräva de andra på deras andel. Personen ansöker om vår hjälp med att få betalt genom att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande.