Avsnitt: 6 av 6

Så här kan du stödja

Det finns saker personen kan göra för att undvika att skulden växer ytterligare. Här ger vi några exempel utifrån var i processen personen som du stöttar befinner sig.

Tips och råd för olika situationer

Här följer exempel på hur du och personen kan agera.

Personen har fått ett inkassokrav

 • Kontrollera att kravet gäller för en tjänst, produkt eller avtal som personen har beställt eller skrivit under.
 • Om kravet är korrekt, uppmana personen att betala hela beloppet till inkassobolaget senast på förfallodatum. Då avslutar inkassobolaget ärendet och det går inte vidare till oss.
 • Om kravet redan är betalt, kontrollera att hela beloppet är betalt, inklusive ränta och avgifter.
 • Om inkassokravet är fel eller redan betalt, ska personen invända mot kravet. Det ska hen göra skriftligen till inkassobolaget. Det är mycket viktigt att spara en kopia på invändningen till inkassobolaget.
 • Om inkassokravet är korrekt, men personen inte kan betala, uppmana personen att ta kontakt med inkassobolaget omgående. Hen ska be att få komma överens om en lösning med inkassobolaget.

Personen har fått ett brev (föreläggande) och ska svara

 • Personen ska först svara att hen har tagit emot kravet. Det betyder inte att personen godkänner kravet. Personen kan svara på ett av följande sätt:
  • Logga in på Mina sidor på Kronofogdens webbplats och svara där (Bank-id krävs):
  • Skriva under och skicka tillbaka mottagningsbeviset (delgivningskvittot).
  • Ringa till vår kundservice (ha brevet och målnummer till hands).
 • Därefter ska personen ta ställning till om kravet är korrekt eller om hen vill invända mot det. 

Personen har fått ett krav som är korrekt och kan betala

 • Gå igenom innehållet i brevet (föreläggandet) och kontrollera att kravet är korrekt och att beloppen stämmer.
 • Personen ska betala hela kravet, inklusive ränta och avgifter, inom förklaringstiden. Tiden räknas från den dag då personen har bekräftat att hen har tagit emot kravet.
 • Betala skulden, inklusive ränta och avgifter, direkt till den som har ansökt om att få betalt.
 • Meddela oss, inom förklaringstiden, att skulden är betald på ett av följande sätt:
  • Logga in på Mina sidor på Kronofogdens webbplats och meddela oss via tjänsten ”Mina förelägganden” (Bank-id krävs):
  • Meddela oss skriftligen via post eller mejl.
  • Ring till vår kundservice.

Personen har fått ett krav som är fel eller redan betalt

 • Invänd mot (bestrid) kravet inom förklaringstiden.
 • Om kravet redan är betalt, säkerställ att hela skulden (inklusive ränta och avgifter) är inbetald till den som har ansökt om att få betalt.
 • För att invända mot kravet kan personen använda sig av e-tjänsten på Mina sidor (Bank-id krävs) eller fylla i och skicka in en blankett. Läs mer på Kronofogdens webbplats:
 • Vi skickar informationen vidare till borgenären som då antingen återkallar ärendet hos oss eller begär att det ska lämnas över till tingsrätten.

Personen har fått brevet Skuld att betala och kan betala

 • Läs igenom brevet noggrant. I brevet finns uppgifter om hur personen ska betala skulden och när betalningen senast ska vara gjord.
 • Uppmana personen att betala in skulden.

Personen har fått ett beslut om löneutmätning

 • Uppmana personen att meddela oss sina inkomster och utgifter, annars utgår vi från ett schablonbelopp. Då kan personen få behålla mindre än hen har rätt till. Det är viktigt att förbehållsbeloppet blir rätt vid en löneutmätning.
 • Personen kan lämna en inkomstredogörelse genom att
  • logga in på Mina sidor på Kronofogdens webbplats (Bank-id krävs):
  • skicka in med post
  • ringa till vår kundservice (ha brevet och målnummer till hands).

Personen kan inte betala

Personen ska betala skadestånd

Länkar för mer stöd, råd och tips

På Kronofogdens webbplats finns mer information, råd och tips för att förebygga och motverka överskuldsättning. Här är några exempel på sidor att hänvisa personen vidare till: