Skuldsanering

Är skuldsanering den rätta vägen?

Beräknad tid: c:a 25 min
Avsnitt: 1 av 8

Skuldsanering är till för den som inte kan betala sina skulder på egen hand under många år. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem.

Vad är en skuldsanering?

En skuldsanering innebär att en person betalar en del av sina skulder under en tid, oftast fem år. När personen är klar med sin skuldsanering har de som vill få betalt (borgenärerna) inte längre rätt att kräva betalning för skulderna som ingår. Det innebär att personen behöver vara aktiv och säga ifrån, om hen får krav för skulder som har ingått i skuldsaneringen.

Är skuldsanering den rätta vägen?

Om du möter en person som hamnat i en riktigt svår ekonomisk situation och saknar förmåga att ta sig ur den, kan skuldsanering vara en möjlig utväg och en chans att starta om.

Det räcker inte att personen själv ser svårigheter att ta sig ur skuldsituationen, utan det ska objektivt gå att konstatera.

Unga vuxna och skuldsanering

När unga vuxna får avslag på sin ansökan om skuldsanering kan det bero på att de är i början av arbetslivet och att det är svårt att bedöma deras framtida inkomster och deras möjligheter att betala av skulderna på egen hand.

Kronofogdens roll i processen

Vi är en objektiv part mellan den som söker skuldsanering och de som ska ha betalt. Vår roll är att bedöma ansökan och fatta beslut om personen ska få skuldsanering eller inte.

Grundläggande krav

För att vi ska kunna bevilja en ansökan behöver följande grundläggande krav vara uppfyllda. Den som ansöker ska

  • vara en fysisk person
  • ha undertecknat ansökan
  • ha sina huvudsakliga intressen i Sverige (normalt bo och ha sin inkomst i Sverige)
  • inte ha näringsförbud.

Om personen redan har fått skuldsanering en gång krävs särskilda skäl.

Villkor för att få skuldsanering

Det finns även två huvudsakliga villkor som behöver vara uppfyllda för att en person ska beviljas skuldsanering:

  • Personen kan inte betala sina skulder på många år. Vi bedömer personens betalningsförmåga nu och i framtiden, till exempel nuvarande och framtida inkomster, ålder, arbetsförmåga, utbildning, hälsotillstånd, arbetslöshet och försörjningsskyldighet.
  • Skuldsaneringen ska också vara skälig (rimlig) att bevilja med hänsyn till personens personliga och ekonomiska förhållanden. Här tittar vi till exempel på hur och varför skulderna har uppkommit, vad personen har gjort för att själv lösa sin situation och hur aktivt personen medverkar i vår utredning.

Båda villkoren behöver vara uppfyllda.

Skuldsaneringstest

Vi rekommenderar att personen som ska söka skuldsanering gör ett skuldsaneringstest på Kronofogdens webbplats.

Testet ger personen en uppskattning av hens möjligheter att få skuldsanering. Personen får vara anonym och behöver inte lämna några personuppgifter.

Kronofogdens skuldsaneringstest Länk till annan webbplats.

Skuldsanering
Är skuldsanering den rätta vägen?
1 av 8