Avsnitt: 8 av 8

Så här kan du stödja

När du möter en person som har hamnat i en riktigt svår ekonomisk situation kan du göra stor skillnad genom att motivera personen att börja agera.

Tips och råd genom processen

 • Du bör i första hand rekommendera personen att ta kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare för att få stöd och hjälp med ansökan om skuldsanering. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning:
 • Du kan stödja personen att försöka lösa sina ekonomiska problem på andra sätt, om det är uppenbart att hen inte uppfyller villkoren för skuldsanering. Använd gärna samtalsverktyget Den goda spiralen. Där kan ni tillsammans hitta områden som personen behöver stärka.

Före ansökan om skuldsanering

 • Uppmana personen att tänka igenom och skriva ned vilka ansträngningar hen har gjort för att själv försöka lösa sin ekonomiska situation. För att få en skuldsanering är det mycket viktigt att man själv har gjort ansträngningar, till exempel att man
  • har försökt att betala så mycket man kan
  • söker heltidsarbete om man är arbetslös
  • har försökt byta till en billigare bostad om man har hög boendekostnad.
 • Förklara att det är viktigt att personen har koll på sin kommande ekonomi och vet vad hen har för kostnader och inkomster. Exempel på omständigheter som kan påverka ekonomin är boende och familjesituationen, till exempel byte av bostad, barn som bor växelvis och bodelning.
 • Förklara för personen att skuldsanering är en krävande process och att det är mycket viktigt att hen medverkar aktivt i vår utredning. Personen kan till exempel behöva svara på känsliga frågor både via telefon och brev.
 • Informera personen om att skuldsanering är en ingripande åtgärd. Hen kommer att leva på existensminimum i flera år.

Efter beslut att inleda skuldsanering

 • Gå igenom inledandebeslutet med personen och försäkra dig om att hen förstår beslutet och har läst informationen som följer med beslutet. I beslutet står det när och hur mycket personen ska betala, samt vårt bankgiro och ett OCR-nummer för betalning. Vi bifogar också en preliminär beräkning av hur mycket personen ska betala.
 • Berätta att det är viktigt att personen betalar till Kronofogden enligt beslutet om att inleda skuldsanering. Om personen inte följer sitt inledande beslut kan hen få avslag på sin ansökan.
 • Uppmana personen att höra av sig till sin handläggare, om det till exempel är något som inte stämmer i beräkningen.
 • Informera personen om att beslutet att inleda skuldsanering inte är ett slutligt beslut om att hen har beviljats skuldsanering.
 • Informera om att skulder som inte ingår i en skuldsanering ska betalas som vanligt. Detsamma gäller löpande utgifter som hyra, försäkringar, telefon och el.
 • Informera om att nya skulder inte ingår i skuldsaneringen. Det är viktigt att personen inte fortsätter att skuldsätta sig under tiden som skuldsaneringen pågår.

Under skuldsaneringen

 • Stötta personen att följa sin budget och inte skuldsätta sig på nytt.
 • Påminn om att den buffert som finns i skuldsaneringens betalplan är till för oförutsedda utgifter och plötsliga förändringar i personens ekonomi. Föreslå gärna att personen sparar av bufferten varje månad.
 • Informera om att det går att ändra ett beslut om skuldsanering. Personen kan lämna in en ansökan om omprövning. Hen kan få hjälp med ansökan av budget- och skuldrådgivningen i sin kommun.
 • Informera personen om att hen bör ansöka om omprövning ifall hen får väsentligt förändrade personliga och ekonomiska förhållanden som gör att hen antingen kan betala mer eller inte kan betala enligt sin betalplan.
 • Förklara att det är viktigt att svara på våra telefonsamtal eller brev. Om en borgenär ansöker om omprövning kontaktar vi den som har skuldsanering.

Efter avslag på ansökan om skuldsanering

 • Gå igenom motiveringarna till avslaget tillsammans med personen. Om det finns frågor eller funderingar, kontakta oss.
 • Om personen vill ansöka om skuldsanering på nytt ger motiveringen till avslaget vägledning om vad hen bör göra för att uppfylla villkoren.
 • Informera personen om att beslutet går att överklaga. Det måste göras inom tre veckor från beslutet. I brevet med avslaget finns information om hur personen ska göra. Kontakta gärna kommunens budget- och skuldrådgivning för att få hjälp med att överklaga:

Länkar för mer stöd, råd och tips

På Kronofogdens webbplats finns mer information, råd och tips för att förebygga och motverka överskuldsättning. Här är några exempel på sidor att hänvisa personen vidare till: