Avsnitt: 6 av 8

Avslag på ansökan

Om vår utredning visar att personen inte uppfyller villkoren för skuldsanering, får personen avslag på sin ansökan.

Det här händer när vi avslår ansökan

Vi kan avslå ansökan både före och efter att vi inleder en skuldsanering. Vi förklarar i så fall varför och på vilka grunder vi har fattat beslutet. Personen har möjlighet att överklaga beslutet till en domstol. I beslutet står det hur det går till.

Det här händer med pengarna som personen redan betalat in om vi avslår efter att hen inlett sin skuldsanering:

  • Pengarna som har betalats in går i första hand till de borgenärer som fanns med i den pågående utmätningen när skuldsanering inleddes.
  • Om det inte fanns någon pågående utmätning men det har tillkommit skulder, mäter vi ut pengarna för att betala de borgenärerna.
  • Om det inte finns några borgenärer att betala ut pengar till så går pengarna tillbaka till personen som fått avslag på sin ansökan om skuldsanering.

Söka skuldsanering igen efter avslag

Det är viktigt att den som fått avslag läser igenom motiveringen om hen vill lämna in en ny ansökan. Den ger vägledning om vad personen bör göra för att uppfylla villkoren för skuldsanering.

Samtalsverktyget Den goda spiralen

Du kan motivera en person som fått avslag på sin ansökan att hitta andra sätt att försöka lösa sina ekonomiska problem. Använd gärna vårt samtalsverktyg Den goda spiralen. Där kan ni tillsammans hitta områden som personen kan behöva stärka.

Den goda spiralen