Avsnitt: 7 av 8

Nya skulder och omprövning

Vad händer om man får nya skulder under skuldsaneringen och vad innebär omprövning av beslutet om skuldsanering?

Vad händer om man får nya skulder?

Om personen får nya skulder under skuldsaneringen ingår inte de i skuldsaneringen.

När de nya skulderna ska betalas kan personen få svårt att följa skuldsaneringens betalplan. Då kommer borgenärerna som ingår i skuldsaneringen troligen att begära att skuldsaneringen ska upphävas.

Omprövning av ett beslut under skuldsanering

Både den som har skuldsanering och borgenärerna kan ansöka om ändring av skuldsaneringen under hela skuldsaneringsperioden.

Omprövningen kan till exempel innebära att vi

  • ändrar betalningsplanen
  • upphäver skuldsaneringsbeslutet.

Den som har skuldsanering kan ansöka om att få skuldsaneringen ändrad så att betalningsbeloppet sänks, om hen får sämre ekonomi på grund av något oförutsett som hen inte kunnat råda över och då inte kan betala enligt betalplanen.

Detsamma gäller om personen får det bättre ekonomiskt. Personen bör då ansöka om omprövning för att eventuellt betala mer, annars kan skuldsaneringen komma att förlängas eller upphävas.
Borgenärerna kan ansöka om att vi ska upphäva skuldsaneringen om personen till exempel inte sköter sina betalningar eller om det har skett en väsentlig förbättring som inte kommit borgenärerna till del. Vi ger då personen möjlighet att yttra sig innan vi fattar beslut.

Det kan också vara så att personen har angett oriktiga uppgifter i sin ansökan och att vi har fattat beslut på felaktiga grunder. Det kan leda till att personen får sin skuldsanering upphävd.