Avsnitt: 3 av 8

Vilka skulder ingår i skuldsanering?

I en skuldsanering ingår normalt alla skulder personen har när vi beslutar om att inleda skuldsaneringen. Det gäller även skulder till familjemedlemmar eller andra privatpersoner.

Skulder som aldrig ingår

Vissa skulder ingår aldrig i skuldsaneringen, till exempel skulder som

  • uppkommit efter beslutet att inleda skuldsanering
  • har säkerhet i bostaden (bolån)
  • det råder oenighet om – den som ska betala anser att skulden inte existerar
  • avser familjerättsliga underhåll (däremot ingår skulder till Försäkringskassan för underhållsstöd).

Skulder som ibland kan undantas

Vissa skulder kan ibland undantas från skuldsaneringen, till exempel

  • skulder som inte är förfallna till betalning (gäller framför allt inte förfallna studielån) eller
  • om vi bedömer att en skuld är falsk (ogrundad).

Skulder som vi inte känner till tas inte med i beslutet, men blir också sanerade enligt lagen. Det betyder att borgenärer som inte anmält sina krav, inte har rätt att kräva betalning efter vårt beslut om skuldsanering. Om den som har skuldsanering får ett krav på att betala en sådan skuld, behöver hen vara aktiv och invända mot kravet.