Avsnitt: 5 av 8

Betalning under skuldsanering

Hur länge ska en person som har skuldsanering betala och hur går betalningen till?

Hur mycket ska personen betala?

Att genomgå en skuldsanering innebär att leva på existensminimum. Det belopp som en person får behålla varje månad kallas för förbehållsbelopp. Alla inkomster utöver förbehållsbeloppet går till att betala av på skulderna.

För att personen bättre ska kunna klara av sin skuldsanering är juni och december betalningsfria.

Det kan också vara så att personen som har skuldsanering saknar betalningsförmåga. Då betalar hen inte något alls under sin skuldsanering.

Så här går betalningen till

I betalplanen står det hur mycket personen ska betala till Kronofogden varje månad. Vi sätter in pengarna på ett räntebärande konto. Vi skickar en påminnelse om personen inte betalar.

Borgenärerna får en utbetalning från oss en gång per år. Om personen inte har betalat någon månad, meddelar vi borgenärerna.
Betalningarna fördelas proportionerligt mellan borgenärerna utifrån deras andel av den totala skulden.

Hur länge ska personen betala?

Personen är klar med sin skuldsanering efter fem år. I vissa fall kan betalplanen vara kortare. Faktorer som vi väger in vid en bedömning av betalningsplanens längd är bland andra personens ålder, hälsa och om hen har barn.

Efter skuldsaneringen har personen inte längre ett betalningsansvar för de skulder som ingått i skuldsaneringen.

Eftersom skulderna inte automatiskt försvinner när skuldsaneringen är slut, måste personen spara sitt skuldsaneringsbeslut. Personen bör också invända mot eventuella krav som kommer på skulder som ingår i skuldsaneringen, både under pågående skuldsanering och efter att den är klar.

Om förbehållsbelopp

I förbehållsbeloppet ingår boendekostnad och ett normalbelopp som ska täcka vanliga levnadskostnader som mat, kläder, försäkringar, telefon och mindre utgifter för tillfälliga behov. Beloppet påverkas av hur många som ingår i hushållet.

I beräkningen ingår även en buffert för oförutsedda kostnader. Det finns möjlighet att få tillägg för kostnader för arbetsresor samt umgänge och umgängesresor med sina barn.