Vräkning

Vad innebär en vräkning?

Beräknad tid: c:a 20 min
Avsnitt: 1 av 6

En hyresvärd kan ansöka om vräkning om en hyresgäst inte betalar hyran eller bryter mot hyreskontraktet på något annat sätt. Vräkning innebär att en person tvingas flytta från sin bostad eller sin lokal.

En vräkning kan få stora konsekvenser

Vräkning kan leda till hemlöshet, ohälsa, social och ekonomisk utsatthet. Det kan innebära mycket lidande för den drabbade och hens familj. Vräkning medför också stora kostnader både för individen och för samhället.

Kronofogden har övergripande ansvar

Det är Kronofogden som har det övergripande ansvaret när någon som inte flyttar frivilligt ska vräkas. Vi är den enda instansen i samhället som har rätt att vräka – hyresvärden får alltså inte själv genomföra en vräkning.

Vi har alltid kontakt med socialtjänsten och hyresvärden under handläggningens gång. Inför en vräkning ska vi alltid försöka få kontakt med hyresgästen.

Statistik över vräkningar

2023 lämnades 6923 ansökningar om vräkning in till Kronofogden. Av dessa genomförde vi 2768 vräkningar. I diagrammet nedan ser du mer statistik över hur många ansökningar om vräkning som har lämnats in till oss och hur många av dem som vi slutligen har genomfört.

Hjälp med annat än betalning – handräckning

Handräckning innebär att vi hjälper till med åtgärder som inte gäller betalning. Det kan till exempel vara aktuellt att ansöka om handräckning om en person anser att någon ska lämna tillbaka egendom, till exempel kläder, eller ta bort egendom, till exempel en bil.

På Kronofogdens webbplats finns mer information om vad handräckning innebär och hur man ansöker:

Handräckning Länk till annan webbplats.

Vräkningarna ökar - allt fler barn berörs

674 barn berördes av vräkning under 2023. Det är en ökning med 17 procent jämfört med samma tid föregående år. Samtidigt ökar det totala antalet vräkningar.

Se mer statistik om vräkningar Länk till annan webbplats.

Vräkning
Vad innebär en vräkning?
1 av 6