Avsnitt: 6 av 6

Så här kan du stödja

Du kan vara ett bra stöd och hjälpa till när en person riskerar att behöva flytta från sitt hem. Det gäller att agera snabbt.

Tips och råd för olika situationer

Här följer exempel på hur du och personen kan agera i olika situationer.

Personen har inte betalat hyran

 • Läget är akut. Stötta personen att ta kontakt med hyresvärden för att försöka komma överens om en betalningslösning.
 • Stötta personen att ta kontakt med socialförvaltningen för att få stöd och hjälp.

Personen har svårt att betala hyran

 • Stötta personen att ta kontakt med hyresvärden för att försöka komma överens om en lösning.
 • Hjälp personen att prioritera bland sina utgifter. Att betala sin hyra är mycket viktigt.
 • Hjälp personen med att boka en tid hos kommunens budget- och skuldrådgivare. Där kan hen till exempel få stöd att göra en hållbar budget.

Personen anser att krav om vräkning är fel

 • Be personen att så snart som möjligt invända mot (bestrida) kravet. Hen bör också förklara varför kravet är fel. Det kan hen göra genom att 
  • Logga in på Mina sidor på Kronofogdens webbplats (Bank-id krävs):
  • Mina sidor Länk till annan webbplats.
   • skriva under och skicka mottagningsbeviset (delgivningskvittot), eller
   • ringa till oss.
 • Stötta personen att ringa till hyresvärden och diskutera en annan lösning. Det kan fortfarande finnas en möjlighet att få tillbaka hyreskontraktet.

Personen har fått ett beslut om vräkning

 • Informera personen om att hen inte har kvar hyresrätten, även om hyresskulden betalas i detta skede. Hyresvärden måste godkänna ett nytt hyresavtal om personen ska kunna få bo kvar.
 • Stötta personen att ta kontakt med sin hyresvärd. Kanske finns en möjlighet att skjuta upp vräkningen. Personen kan också ansöka hos oss om att skjuta på vräkningen och vi kan i vissa fall besluta att hyresgästen ska få mer tid på sig (anstånd), även om hyresvärden inte går med på det.
 • Informera personen om att hen har möjlighet att flytta på egen hand fram till dagen för vräkning. Då slipper hen bli vräkt. Personen behöver inte heller betala extra för att det är vi som utför vräkningen.
 • Om personen flyttar självmant är det viktigt att hen tömmer lägenheten och eventuella förråd. Personen behöver också meddela hyresvärden om flytten samt lämna tillbaka nycklarna.
 • Uppmuntra personen att kontakta socialtjänsten för rådgivning och hjälp.

Hänvisa till föräldrastöd vid vräkning

Barn behöver få tid att förbereda sig, precis som vuxna. På Kronofogdens webbplats finns information till föräldrar som stöd vid vräkning. Läs gärna det tillsammans med personen som du stöttar.

Föräldrastöd vid vräkning Länk till annan webbplats.

Länkar för mer stöd, råd och tips

På Kronofogdens webbplats finns mer information, råd och tips för att förebygga och motverka överskuldsättning. Här är några exempel på sidor att hänvisa personen vidare till:

Vräkning
Så här kan du stödja
6 av 6