Avsnitt: 5 av 6

Förebygga vräkningar

Vi är många som kan förebygga vräkningar och bidra till att fler kan bo kvar i sina hem. Det är särskilt viktigt när det gäller barn. Både individer och samhället tjänar på att färre vräks.

Många ansökningar om vräkning återkallas

Många av de ansökningar om vräkning som lämnas in till Kronofogden återkallas av hyresvärden. Anledningarna till att en ansökan om vräkning dras tillbaka kan exempelvis vara att

  • hyresgästen har betalat sin hyresskuld
  • hyresgästen frivilligt har flyttat
  • hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om en avbetalningsplan.

Det skulle spara tid, lidande och pengar för alla inblandade parter om fler ärenden löste sig utan att en ansökan lämnas in till oss.

Förebygga vräkningar genom lokal samverkan

Regeringen har gett oss i uppdrag att stödja socialtjänsten och hyresvärdar i alla kommuner med att förebygga vräkningar genom lokal samverkan. Det är enklare att fånga upp hyresgäster som riskerar vräkning i god tid om det finns en etablerad samverkan. Ofta handlar det om att nå lösningar tillsammans med andra aktörer innan en vräkning genomförs.

Ibland måste vi genomföra en vräkning och då ska det ske på ett så bra sätt som möjligt.

I det här arbetet samarbetar vi med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar.

Vill du lära dig mer om lokal samverkan?

Lokal samverkan handlar om att socialtjänsten och hyresvärdar arbetar tillsammans för att förebygga vräkningar. Modellen bygger på ett tätt samarbete med regelbunden kontakt.

På Kronofogdens webbplats kan du läsa mer om hur vi tillsammans förebygger vräkningar genom lokal samverkan:

Förebygga vräkningar genom lokal samverkan Länk till annan webbplats.