Avsnitt: 4 av 6

Hur påverkas barnen?

Många tror att barnfamiljer inte kan bli vräkta, men det stämmer inte. Barnfamiljer har samma skyldigheter som övriga hyresgäster att uppfylla kraven för att få behålla ett hyreskontrakt.

Hur många barn berörs av vräkning?

De senaste åren har barn som berörs av en vräkning ökat. I vår statistik ingår barn som bor permanent, växelvis eller som är umgängesbarn på adressen. Det spelar ingen roll vilken adress som barnet är folkbokfört på. Det räcker med att barnet berörs av en vräkning för att det ska ingå i vår statistik.

Statistik över vräkningar där barn berörs

I tabellen nedan ser du hur många barn som berörts av vräkningar under de senaste åren.

På Kronofogdens webbplats finns mer statistik över vräkningar – även fördelat på län och kommuner.

Barn har rätt att få veta

I det brev om vräkning som vi skickar till hyresgästen finns alltid information om hur man kan stötta ett barn.

Ett barn har alltid rätt att få veta vad som ska hända. Många gånger har barnen frågor som de behöver hjälp att få svar på. De känner ofta ett ansvar och ibland till och med skuld. De kan till exempel undvika att prata om sin oro av hänsyn till föräldrarna.

Även om man som vårdnadshavare eller annan vuxen i barnets närhet inte har alla svar är det viktigt att barn får prata om sin oro. Det är viktigt att förklara vad som händer och att berätta att det är de vuxna som har ansvaret.

För att skapa trygghet är det också viktigt att försöka hålla fast vid barnens vanliga rutiner.

Exempel på frågor som barn ofta har

  • Vad händer och varför måste vi flytta?
  • Var ska vi bo nu?
  • Måste jag byta skola?
  • Vad händer med mina saker?
  • Vad ska jag säga till mina kompisar?

Du hittar mer stöd och information på Kronofogdens webbplats:

Föräldrastöd vid vräkning Länk till annan webbplats.

Orolig för familjens pengar - innehåll som riktar sig barn Länk till annan webbplats.