Avsnitt: 3 av 6

Vräkning - processen

När en person har hamnat i en situation där hen till exempel inte kan betala sin hyra är det mycket viktigt att agera på en gång, eftersom läget då är akut.

Viktigt att veta hur processen ser ut

En vräkning är en mycket ingripande åtgärd eftersom det innebär att en person förlorar sin bostad. För att försöka undvika en vräkning är det viktigt att veta hur processen ser ut.

Hur lång tid processen tar från att en hyresgäst inte har betalat sin hyra till dess att vi genomför en vräkning varierar. Det är viktigt att komma ihåg att olika ärenden tar olika lång tid. Det kan till exempel handla om hur lång tid det tar innan hyresvärden lämnar in en ansökan till oss.

Uppsägning av hyreskontrakt

Hyresvärden måste meddela socialtjänsten i samband med uppsägning. Hyresgästen som är uppsagd kan flytta frivilligt. Om hen inte gör det kan hyresvärden kontakta oss, hyresnämnden eller tingsrätten. Hyresvärden behöver ett beslut där det framgår att hyresgästen ska vräkas.

Hyresgästen kan ta kontakt med hyresvärden för att undersöka om det finns möjlighet att skjuta upp vräkningen.

En process i två steg

Vräkning är en process i två steg:

  1. I steg ett ansöker hyresvärden om ett beslut som säger att hyresgästen är skyldig att flytta. Beslutet kan vara ett utslag om handräckning hos oss, ett beslut i hyresnämnden eller en dom i en domstol.
  2. I steg två begär hyresvärden att vi ska genomföra vräkningen.

Steg ett - hyresvärd ansöker om vräkning

När vi har fått in ansökan om vräkning skickar vi ett brev till hyresgästen. Hyresgästen måste svara att hen har tagit emot brevet.

Om hyresgästen anser att begäran (yrkande) om vräkning är fel kan hen invända mot (bestrida) den. I brevet från oss står hur lång tid (förklaringstid) hen har på sig att invända mot begäran om vräkning.

Skriva under mottagningsbevis

Personen kan svara att hen har tagit emot brevet genom att ringa Kronofogden, skriva under mottagningsbeviset (delgivningskvittot) eller logga in på Mina sidor på Kronofogdens webbplats:

Mina sidor Länk till annan webbplats.

Steg två - hyresvärd begär att vräkning genomförs

Vi skickar ett brev till hyresgästen med information om vilken dag och tid vräkningen kommer att ske. Samma information skickas till hyresvärden och socialtjänsten.

Om hyresgästen flyttar själv, tömmer lägenheten och lämnar tillbaka nycklarna innan tidpunkten för vräkningen ska hyresvärden återkalla ansökan om vräkning.

Ansöka om att skjuta upp vräkning (uppskov)

Hyresgästen kan ta kontakt med hyresvärden för att undersöka om det finns möjlighet att skjuta upp vräkningen (uppskov). Hen kan också ansöka hos oss om att skjuta på vräkningen. I vissa fall kan vi besluta att hyresgästen får mer tid på sig (anstånd) även om hyresvärden inte går med på det.

Vad händer under och efter vräkningen?

På Kronofogdens webbplats kan du läsa mer om vad som händer på dagen för vräkning och efter vräkningen:

Beslut om att flytta Länk till annan webbplats.

Kostnader för den som blir vräkt

Den som vräks blir inte bara av med sin bostad utan vräkningen innebär även kostnader för personen.

  • Flytt och magasinering betalas i första hand av hyresgästen.
  • Om hyresgästen inte kan betala får hyresvärden stå för flyttkostnaden men inte magasineringskostnaden.
  • Hyresvärden kan senare ansöka om att få tillbaka pengarna. Det innebär att vi kan komma att utmäta hyresgästens egendom för att täcka kostnaderna.