Avsnitt: 4 av 7

Barnen

Många tror att barnfamiljer inte kan bli vräkta, men det stämmer inte. Barnfamiljer har samma skyldigheter som övriga hyresgäster att uppfylla kraven för att få behålla ett hyreskontrakt.


Över tid har antalet barn som berörs av en vräkning minskat kraftigt. 2018 vände dock kurvorna uppåt igen. I 55 procent av vräkningarna har barn sin permanenta bostad hos en ensamstående förälder. Tre av av fyra vräkningar rör ensamstående föräldrar. Bland dessa var kvinnor mest utsatta. Se bostadssituationen för de barn som blivit påverkade av vräkning i tabellen nedan.

Antal barn berörda av vräkning


På Kronofogdens webbplats finns statistik över vräkningar – även för län och kommuner.

Föräldrastöd vid vräkning

Att behöva lämna sitt hem är påfrestande för hela familjen. Många gånger har barnen frågor som de behöver hjälp att få svar på. Även om man som förälder eller annan vuxen inte har alla svar kan det räcka att barn får prata om sin oro. Du kan vara ett stort stöd i denna situation.

Behöver barn få veta?

Barn har rätt att få information om viktiga händelser i sitt liv. Många gånger har de redan förstått vad som händer i familjen, även om ingen vuxen pratat direkt med dem. Men då har de heller inte fått tillfälle att ställa frågor och få saker förklarade.

Hur påverkas barnen?

Även riktigt små barn märker när föräldrar och syskon är oroliga, ledsna eller arga. Det kan räcka långt att hålla fast vid barnens vanliga rutiner för att skapa trygghet.

Skolbarn och tonåringar vet oftast mycket om vad som händer, även om det inte är något man pratar om hemma. De känner ofta ett ansvar och ibland till och med skuld. Av hänsyn till föräldrarna undviker de att prata om sin oro. Som vuxen är det därför viktigt att förklara vad som händer och berätta att det är de vuxna som har ansvaret.

Vad brukar barn undra över?

  • Vad är det som händer och varför måste vi flytta?
  • Var ska vi bo nu?
  • Måste jag byta skola?
  • Vad händer med mina saker?
  • Vad ska jag säga till mina kompisar?

Hur kan du hjälpa till att förbereda?

Precis som vuxna behöver barn också få tid att förbereda sig. Därför är det bra om barnen till exempel kan få säga hej då till kompisar och grannar. Det kan också underlätta för barnen om de själva får vara med och packa sina saker. Hjälp till att undersöka om det finns möjlighet för barnen att vara någon annanstans under själva vräkningen.

Vad gör vi?

Vi är många som arbetar för att problemet med att barn drabbas av en vräkning ska minska, och allra helst försvinna helt och hållet.

Tillsammans med Sveriges Allmännytta och länsstyrelserna arbetar Kronofogden med att sprida kunskap om orsaker till vräkningar och hur de kan förebyggas. I vissa kommuner pågår också projekt på lokal nivå med hyresvärdar och socialtjänst för att så få barn som möjligt ska bli berörda.