Avsnitt: 6 av 7

Hur kan du hjälpa?

Det gäller att agera snabbt om en person riskerar att bli vräkt. Du kan vara ett stort stöd och hjälpa till förhindra att personen behöver flytta från sitt hem.

Personen har svårt att betala sin hyra

 • Stötta personen att ta kontakt med hyresvärden för att försöka komma överens om en lösning.
 • Hjälp personen att prioritera bland sina utgifter. Att betala sin hyra är mycket viktigt.
 • Hjälp personen med att boka en tid hos kommunens budget- och skuldrådgivare för att få stöd med att göra en hållbar budget.

Personen har inte betalat sin hyra

 • Läget är akut. Stötta personen att ta kontakt med hyresvärden för att komma överens om en hållbar betalningslösning.
 • Stötta personen att ta kontakt med socialförvaltningen för stöd och hjälp.

Personen har fått en ansökan om vräkning som hen anser är felaktig

 • Be personen kontakta Kronofogden skriftligt och förklara - bestrida - varför hen anser att ansökan är fel. Personen ska uppge namn, personnummer och det målnummer som står i brevet från Kronofogden.
 • Poängtera vikten av att brevet kommer fram inom den tid som gäller för bestridandet.
 • Stötta personen att ringa hyresvärden och diskutera en annan lösning. Hyresrätten är förverkad men det kan fortfarande finnas en möjlighet att få tillbaka hyreskontraktet. Det kallas för att återvinna hyresrätten.

Personen har fått ett beslut om vräkning

 • Läs tillsammans noga igenom brevet och kontakta Kronofogden. I brevet finns uppgifter om när vräkningen ska ske.
 • Be personen att skicka tillbaka delgivningskvittot med underskrift till Kronofogden – att skriva under innebär att hen har tagit emot underrättelsen om avhysning (vräkning).
 • Kontakta kommunens socialförvaltning för rådgivning och stöd.
 • Även om hyresskulden betalas i detta skede är hyresrätten förverkad. Hyresvärden måste godkänna ett nytt hyresavtal om personen ska kunna få bo kvar.
 • Fram till dagen för vräkning har personen möjlighet att flytta på egen hand och då slippa att bli vräkt och de extra kostnader som uppkommer om Kronofogden utför vräkningen.
 • Om personen flyttar självmant är det viktigt att hen tömmer lägenheten och eventuellt förråd. Det är också viktigt att informera hyresvärden om detta och att lämna tillbaka nycklarna.