Del 1 av 7

Samtala om skulder

Tid: 7 min

Du får kunskap om att samtala om skulder och hur en person med ekonomiska problem kan reagera. Du får tips på hur du kan bemöta och motivera personen.

Samtala om skulder

Många som har skulder hos Kronofogden känner stress, oro och skam. Det kan leda till försvar och låsningar, som att personen till exempel försöker att dölja problemet, förneka det eller avvisar den som försöker att hjälpa till. Dessa reaktioner kan i sin tur göra det svårare för personen att lösa problemen.

Att uppmuntra och stödja en person att börja ta tag i sin situation kan ha stor betydelse för hur allvarliga och långvariga de ekonomiska problemen blir. Vi ger exempel på hur du kan göra det.

Stress och starka känslor kan stå i vägen för att ta emot hjälp

När du blir medveten om vanliga känslomässiga reaktioner hos personer som har eller håller på att få ekonomiska problem, kan det vara lättare för dig att börja prata med personen om skulderna, ställa frågor och hänvisa personen till stöd i samhället. I den här filmen förklarar vi närmare.

För att kunna se filmen på Dela din kunskap, måste du acceptera kakor för statistik.


Stress och starka känslor
Hantera kakor

Filmens innehåll i textformat

Stress och starka känslor

Ekonomi är kopplat till vår överlevnad, och att tappa kontrollen över sin ekonomi kan skapa en känsla av att inte räcka till.

Följden blir ofta känslor av sorg, skam, oro och ilska – som i sin tur påverkar både vårt beteende och vår förmåga att lösa problemen.

Dels kan starka känslor göra att vi går i försvar: för att stå ut med känslorna kanske vi undviker, förnekar eller anklagar andra. En del kanske dövar känslorna med spel, droger eller andra kickar.

Den här typen av försvarsmekanismer kan göra att vi gömmer undan räkningar, inte öppnar post eller svarar när Kronofogden ringer.

De kan också göra att vi avfärdar den som ställer frågor, säger att vi redan gjort saker som vi inte gjort, eller kanske låtsas som att vi inte bryr oss – att vi struntar i hur det går.

Stress och starka känslor som oro och skam påverkar också våra kognitiva funktioner som att planera, prioritera och fatta beslut.

Därför kan du som möter personer med svårigheter att betala sina skulder spela en avgörande roll. Du kan motivera personen till att agera och till exempel hjälpa till med att förstå och tyda vad som står i breven, prioritera eller leta fram kontaktuppgifter.

En nyckel är bemötandet: Att ställa öppna frågor, undvika att komma med värderingar eller skuldbelägga. Att fokusera på lösningar snarare än på problemen. Att uppmuntra och bekräfta alla tecken på vilja till förändring, och visa att det är de små stegen som tillsammans gör lösningen. Med ett sådant bemötande ökar du chansen att personen känner tillräckligt mycket hopp och tro på sin egen förmåga, för att börja ta tag i sin ekonomiska situation.

En film från Dela din kunskap

deladinkunskap.kronofogden.se

Bra att tänka på inför samtalet

Fokusera på lösningar och uppmuntra små steg

  • De flesta som har ekonomiska problem vet innerst inne att situationen är allvarlig även om det kanske inte märks.
  • Blicka framåt och kartlägg situationen. Resonera kring vad som är möjligt att göra som läget är just nu?
  • Uppmuntra alla initiativ som personen tar.

Du behöver inte vara expert

En persons ekonomiska situation kan vara komplex att sätta sig in i. Det kan finnas mycket information och det kan vara svårt att förstå alla begrepp.

Ställ inte orimliga krav på dig själv att du ska förstå allt och känna till allt. Det allra viktigaste är att personen agerar så tidigt som möjligt. Sedan kan ni tillsammans hitta svar på frågorna längs vägen.

Var konkret och dela upp problemet

Ställ konkreta frågor snarare än generella. Frågan "Behöver du hjälp?" kan till exempel vara svår att svara på. Det är bättre att fråga om konkreta saker och dela upp det stora problemet i mindre delar.

Exempel på konkreta frågor är

  • Ska vi se om det finns oöppnad post?
  • Ska vi läsa brevet tillsammans?
  • Har du numret till elbolagets kundtjänst?
  • Ska vi skriva en lista på saker du ska fråga?

Samtalsverktyg

Den goda spiralen är ett praktiskt samtalsverktyg som hjälper dig att föra ett stödjande samtal. Verktyget är uppbyggt kring sex skyddsfaktorer som är viktiga som grund för den egna ekonomin. Du har också möjlighet att skapa en individuell handlingsplan tillsammans med personen du stöttar.

Länk till verktyget:

Den goda spiralen

Hjälp som finns i samhället

Hänvisa gärna personen till Kronofogdens webbplats där det finns stöd för skuldsatta, som till exempel ”Kontakta den du är skyldig pengar”. Här finns också Mina sidor där personen bland annat kan följa sina ärenden, betala av skulder (t.ex. med Swish) och bekräfta att hen har tagit emot ett brev (föreläggande).

Kommunernas budget- och skuldrådgivare hjälper skuldsatta att få en överblick över ekonomin. De kan ge personen praktiska råd om hur hen kan hantera och prioritera sina skulder. De har tystnadsplikt. Stödet är kostnadsfritt. Mer information och kontaktuppgifter finns på Konsumentverkets webbplats.

Barn som är oroliga, till exempel för familjens pengar, kan ringa, mejla eller chatta Bris för att få stöd och hjälp av deras kuratorer. Barnet kan vara anonymt. Ring Bris: 116 111.

Gratulerar!

Du har nu klarat av del 1 av 7 och är redo att gå vidare i utbildningen.